Đánh giá về những sửa đổi của Luật Thuế Giá Trị Gia tăng mới nhất

0
98
Đánh giá về những sửa đổi của Luật Thuế Giá Trị Gia tăng mới nhất
Đánh giá về những sửa đổi của Luật Thuế Giá Trị Gia tăng mới nhất

Thuế giá trị gia tăng là gì?

Thuế giá trị gia tăng là một loại thuế gián thu đem lại nguồn thu lớn cho nguồn ngân sách nhà nước. Đây là loại thuế dễ thu bởi các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh sẽ không phải trực tiếp chịu mức thuế này theo luật thuế giá trị gia tăng. Thuế giá trị gia tăng sẽ do người tiêu dùng chịu, mức thuế giá trị gia tăng sẽ phụ thuộc vào việc người tiêu dùng mua, hay sử dụng dịch vụ, hàng hóa gì. Bởi mỗi loại hàng hóa, dịch vụ sẽ được áp dụng mức thuế giá trị gia tăng riêng.

Loại thuế giá trị gia tăng được Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới áp dụng, không làm ảnh hưởng đáng kể đến giá trị hàng hóa, bởi ai khi mua hàng cũng đều có tâm lý công thêm thuế giá trị gia tăng. Chính vì vậy, mức giảm sút của thị trường cho những những mặt hàng, dịch vụ chịu thuế Giá trị gia tăng là không có hoặc không đáng kể. Thuế giá trị gia tăng sẽ góp phần ổn định giá cả, mở rộng giao lưu hàng hóa, góp phần thúc đẩy sản xuất và đẩy mạnh xuất khẩu. Các doanh nghiệp bán hàng hóa, dịch vụ không phải chịu thuế GTGT. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sẽ muốn lấy hóa đơn GTGT để khấu trừ đầu vào của doanh nghiệp để giảm thuế thu nhập doanh nghiệp. Do vậy sẽ không bên nào bị ảnh hưởng từ việc áp dụng thuế GTGT và còn giúp cho nhà nước có thể quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp tốt hơn.

Đánh giá về những sửa đổi của Luật Thuế Giá Trị Gia tăng mới nhất
Đánh giá về những sửa đổi của Luật Thuế Giá Trị Gia tăng mới nhất

Luật Thuế giá trị gia tăng mới nhất

Hiện nay vấn đề về thu thuế, quản lý thuế, cũng như các vấn đề liên quan khác về thuế Giá trị gia tăng được quy định tại Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, Luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi năm 2013 và Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ và Luật quản lý thuế sửa đổi năm 2016(https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Thuong-mai/Luat-thue-gia-tri-gia-tang-Luat-thue-tieu-thu-dac-biet-Luat-quan-ly-thue-sua-doi-2016-309816.aspx).

Thuế luôn là vấn đề được nhà nước cũng như các doanh nghiệp đặc biệt quan tâm, nên việc sửa đổi các quy định của pháp luật để phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế xã hội và thuận tiện hơn cho việc quản lý là một việc cần thiết. So với những quy định trước đây, thì những quy định về thuế giá trị gia tăng đã có những thay đổi cơ bản như sau:

Bổ sung vào quy định một số nhóm hàng hóa không chịu thuế

So với quy định của Luật Thuế giá trị gia tăng 2008, Luật thuế giá trị gia tăng sau hai lần bổ sửa đổi bổ sung vào năm 2013 và 2016 đã bổ sung thêm vào quy định một số nhóm hàng hóa, dịch vụ không thuộc đối tượng chịu  thuế GTGT. Cụ thể:

Các loại bảo hiểm như:bảo hiểm sức khỏe, các dịch vụ bảo hiểm khác liên quan đến con người, dịch vụ bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm tàu, thuyền, trang thiết bị phục vụ việc đánh bắt thủy sản, bảo hiểm cho ngư dân,

– Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, người khuyết tật,

– Hoạt động bán tài sản bảo đảm các khoản nợ của tổ chức 100% vốn nhà nước do chính phủ thành lập nhằm mục đích xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng Việt Nam…

– Sản phẩm xuất khẩu là tài nguyên, khoáng  sản khai thác chưa chế biết

Việc quy định thêm các đối tượng như nêu trên sẽ có nhiều thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp, đặc biệt trong thời buổi nền kinh tế còn gặp nhiều khó khăn, kinh tế có thể sẽ có nhiều biến động trong nhiều năm tới. Chính vì thế, việc bổ sung thêm các dịch vụ về bảo hiểm kể trên để giảm thuế GTGT sẽ giúp cho doanh nghiệp có thể dễ tiếp cận hơn đến các loại bảo hiểm này. Giúp các doanh nghiệp hạn chế được các rủi ro trong kinh doanh, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh đặc biệt đối với các ngành nghề nông – lâm- ngư nghiệp.

Chuyển đổi căn cứ để xác định hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT của hộ, cá nhân kinh doanh thu nhập thấp

Theo quy định mới của Luật thuế GTGT, đã quy định về việc chuyển đổi căn cứ xác định hàng hóa, dịch vụ không tính thuế GTGT của hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh có thu nhập thấp từ tiêu thức thu nhập so với mức tiền lương tối thiểu sang tiêu thức doanh thu.

Như vậy , thì nếu hộ kinh doanh hoặc cá nhân kinh doanh nếu như có mức doanh thu hằng năm dưới 100 triệu đồng sẽ không thuộc đối tượng bị chịu thuế GTGT. Việc bổ sung quy định này sẽ giúp cho các hộ  và cá nhân kinh doanh có sự đảm bảo hơn trong hoạt động kinh doanh, và ổn định hơn so với quy định trước đây là việc xác định mức thuế dựa vào tiêu thức thu nhập so với mức lương tối tiểu. Khắc phục được tình trạng khó quản lý, và phức tạp trong quá trình thu thuế như hiện này, vừa tốt cho nhà quản lý vừa thuận lợi cho người nộp thuế.

Quy định mới về ngưỡng doanh thu nộp thuế

Quy định mới trong Luật Thuế GTGT đáng chú ý đó chính là quy định về ngưỡng doanh thu nộp thuế. Việc quy định mới này sẽ giúp đơn giản thủ tục hành chính tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người nộp thuế, đồng thời có thể giảm tình trạng gian lận về thuế.

Theo quy định của pháp luật, ngưỡng doanh thu nộp thuế GTGT là 1 tỷ đồng. Như vậy , thì các doanh nghiệp có mức doanh thu một năm dưới 1 tỷ đồng ( trừ hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đăng ký tính thuế theo phương pháp khấu trừ) sẽ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, tức là số thuế phải nộp sẽ bằng tỷ lệ phần trăm ( quy định về tỷ lệ phần trăm đối với từng ngành nghề kinh doanh cụ thể) x doanh thu.

Tỷ lệ thu được phân thành bốn ngành nghề như sau:

– Phân phối, cung ứng hàng hóa áp dụng mức thuế 1%

– Dịch vụ xây dựng không bao thầu nguyên liệu, vật liệu áp mức thuế 5%

– Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu áp mức thuế là 3%

Theo quy định của Luật Thuế GTGT hiện hành thì việc áp dụng phương pháp tính thuế chỉ chia thành 4 tỷ lệ như trình bày nêu trên sẽ giúp cho những doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và cá nhân kinh doanh giảm được nhiều chi phí, và đảm bảo được tính minh bạch trong quá trình thi hành các quy định của pháp luật, đơn giản thủ tục hành chính.

Thêm vào đó, Luật mới cũng quy định rõ ràng hơn về vấn đề áp dụng mức thuế suất GTGT là 0% cho cả hàng hóa, dịch vụ được tiêu dùng ở ngoài Việt Nam, trong khu phi thuế quan; hàng hóa, dịch vụ cung cấp cho khách hàng nước ngoài theo quy định của Chính phủ… mà theo quy định trước đây chưa rõ ràng khiến cho việc áp dụng còn nhiều bất cập, vướng mắc.

Đánh giá những quy định của luật thuế giá trị gia tăng hiện hành

Những quy định mới về thuế Giá trị gia tăng đã có những ảnh hưởng tích cực cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp cũng như công tác quản lý thuế của cơ quan hành chính nhà nước. Các quy định này đã phần nào giải quyết những bất cập, vướng mắc về áp dụng thuế GTGT trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Thêm vào đó, các quy định mới trong Luật thuế GTGT đã phù hợp hơn với tình hình phát triển kinh tế, xã hộ của đất nước, phù hợp hơn với chiến lược cải cách hệ thống thuế mà nhà nhà nước đã đặt mục tiêu đạt được đến năm 2020, đặc biệt là việc cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa cho cơ quan thuế và người nộp thuế.

Việc thay đổi, cải cách các quy định về thuế đã góp phần tích cực, duy trì sự ổn định, tháo dỡ những khó khăn cho doanh nghiệp, đồng thời góp phần đảm bảo mục tiêu an sinh xã hội, bảo vệ chủ quyền quốc gia, đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn xã hội thông qua việc miễn thuế đối với một số ngành nghề dịch vụ đặc biệt như bảo hiểm cho ngành nông nghiệp, ngư nghiệp, sản phẩm khoáng sản thô … như đã trình bày nêu trên.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm đã đạt được, thì Luật thuế GTGT vẫn còn những quy định còn tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục để đảm bảo tốc độ phát triển của nền kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc các doanh nghiệp Việt Nam hội nhập vào thị trường quốc tế, cũng như khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Đánh giá về những sửa đổi của Luật Thuế Giá Trị Gia tăng mới nhất
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar