Đánh giá về những sửa đổi của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất

0
54

Thuế thu từ các doanh nghiệp đóng góp một phần lớn vào nguồn thu ngân sách của nhà nước. Việc quản lý thuế thu nhập doanh nghiệp là một trong những vấn đề luôn được nhà nước cũng như các doanh nghiệp quan tâm. Việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp và vấn đề thu thuế và quản lý thuế được quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp 2008, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp được sửa đổi bổ sung 2013, Nghị định 218/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Thông tư 96/2015/TT-BTC hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp, và một số văn vản dưới luật khác hướng dẫn việc thi hành và quản lý việc thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Việc thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung sẽ tạo ra một hành lang pháp lý thông thoáng hơn cho rất nhiều doanh nghiệp như mở rộng các loại doanh nghiệp không phải chịu thuế, giảm thuế và tháo gỡ nhiều vướng mắc cho các doanh nghiệp. Những sửa đổi quan trọng trong Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp được đánh giá cao:

Giảm thuế suất thu nhập doanh nghiệp

Để tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp làm ăn kinh doanh thì cần thiết phải có một cơ chế pháp luật vừa thông thoáng, vừa minh bạch để có thể thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp. Từ đó, nền kinh tế của đất nước mới có thể phát triển được. Đặc biệt trong vấn đề thu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trong nhiều năm trở lại đây, thì thị trường Việt Nam đã thu hút được rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Việt Nam. Vì là đầu tư vào phát triển ở một thị trường mới hoàn toàn xa lạ và nếu như quy định, và chính sách pháp luật của quốc gia đó không thông thoáng thì các nhà đầu tư sẽ không thể an tâm và việc sản xuất kinh doanh. Kể từ thời điểm luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi năm 2013, đã góp phần kích thích sự đầu tư và tăng vốn đầu tư của nhiều doanh nghiệp nước ngoài.

Theo quy định tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2008 thì mức thuế áp dụng thống nhất cho các loại hình doanh nghiệp là 25% và đến Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2013 mức thuế này tiếp tục được giảm xuống theo từng thời kỳ áp dụng là từ 1/1/2014 áp dụng mức thuế 22% từ 1/1/2016 áp dụng mức thuế là 20%. Còn mức thuế suất áp dụng cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa từ 1/1/2014 là 20% đến 1/1/2016 thì đồng loạt áp dụng mức thuế là 17%. Như vậy, tại thời điểm này các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam sẽ được áp dụng mức thuế suất là 17% còn các daonh nghiệp lớn sẽ áp dụng mức thuế suất là 20%.

Thêm vào đó, theo quy định tại Luật Hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ vừa ban hành thì các doanh nghiệp này sẽ còn được nhiều ưu đãi hơn về thuế và cách tính thuế bắt đầu từ thời điểm 1/1/2018. Các doanh nghiệp có vốn nhà nước, và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sẽ không được hưởng những ưu đãi này.

Theo đánh giá của các nhà phân tích, nghiên cứu thì việc giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp sẽ dẫn đến tình trạng giảm mạnh nguồn ngân sách của nhà nước ước tính khoảng 20 nghìn tỷ đồng. Nhưng đây, sẽ được tính thành nguồn vốn của các doanh nghiệp. Khi giảm thuế các doanh nghiệp có thể tăng thêm nguồn vốn đầu tư ngược trở lại doanh nghiệp, giảm việc vay vốn, tăng thêm lợi nhuận kinh doanh và duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn.

Ngoài việc đồng loạt giảm thuế thu nhập doang nghiệp cho các doanh nghiệp theo phân tích nêu trên, thì quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới cũng có đưa ra các trường hợp doanh nghiệp sẽ được áp dụng mức thuế suất ưu đãi, như kinh doanh trong lĩnh vực xã hội hóa: dự án đầu tư nhà ở xã hội, hoạt động xuất bản, báo chí….sẽ được áp dụng mức thuế suất là 10%. Ngoài ra, nhà nước còn ưu đãi cho các doanh nghiệp về thuế khi mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.

Bổ sung các trường hợp được thu nhập chịu thuế, miễn thuế

Các trường hợp thu nhập chịu thuế

So với quy định trước đây, thì Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp mới có bổ sung thêm các khoản thu nhập chịu thuế nữa là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng quyền góp vốn, thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, thu nhập từ chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản, thu nhập từ quyền sở hữu trí tuệ theo quy định của pháp luật chuyên ngành, bổ sung thêm vào quy định về thu nhập chịu thuế từ các hoạt động chuyển nhượng, cho thuê, thanh lý tài sản, trong đó có các loại giấy tờ có giá.

Các hoạt động chuyển nhượng này trước đây chưa được quản lý một cách chặt chẽ, và là những hoạt động có khả năng sinh lời cao, và cần được quản lý chặt chẽ. Chính vì vậy, việc giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và để cân đối nguồn ngân sách nhà nước thì pháp luật cần quy định chặt chẽ việc thu thuế các trường hợp trên.

Thu nhập được miễn thuế

Thêm vào đó, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung còn quy định các trường hợp thu nhập sẽ được miễn thuế, cụ thể là thu nhập của các hợp tác xã và doanh nghiệp trong trường hợp kinh doanh, sản xuất hàng hóa, dịch vụ có các đối tượng người lao động là người khuyết tật, người sau cai nghiện, và người nhiễm HIV/AIDS.

Giảm thuế thu nhập doanh nghiệp cho các thu nhập từ thực hiện nhiệm vụ nhà nước giao của Ngân hàng Phát triển Việt Nam, và phần thu nhập không chia của cơ sở thực hiệ xã hội hóa và thu nhập từ việc chuyển giao công nghệ….

Các thu nhập từ các hoạt động trên là các trường hợp đặc biệt, các doanh nghiệp đầu tư còn ít, và để kích thích các nhà đầu tư vào những lĩnh vực này thì cần thiết phải có quy định về miễn thuế để đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của họ.

Hướng dẫn về chuyển lỗ năm tiếp theo giữa các loại thu nhập

Doanh nghiệp có quyền chuyển lỗ sang năm sau, Việc chuyển lỗ này được áp dụng không quá 5 năm liên tiếp. Doanh nghiệp chuyển nhượng dự án đầu tư, dự án bất động sản, chuyển nhượng quyền tham gia thực hiện dự án đầu tư nếu lỗ sẽ được bù trù với lãi của hoạt động sản xuất kinh doanh và nếu như sau khi bù trừ vẫn lỗ thì có thể chuyển số lỗ này cho năm tiếp theo.

Việt quy định về chuyển lỗ được cụ thể tại Điều 16 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung và Hướng dẫn thị hành tại Điều 7 Nghị định 218/2013/NĐ-CP. Theo quy định mới này thì các doanh nghiệp có thể giảm thuế thu nhập doanh nghiệp và thậm chí là không phải đóng thuế thu nhập daonh nghiệp nếu như việc kinh doanh bị thua lỗ, nhưng phải chứng minh được về vấn đề này thông qua sổ sách kế toán.

Xác định thu nhập chịu thuế

Quy định về xác định thu nhập chịu thuế được sửa đổi, bổ sung như sau:

– Quy định chi tiết thêm về các trường hợp chuyển nhượng bất động sản, chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia vào dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền về thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản sẽ được xác định riêng để tính thuế.

–  Sửa đổi quy định về các khoản chi không được khấu trừ để tính thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

(1) Bỏ phần chi phí nguyên vật liệu, nhiên liệu, năng lượng, hàng hóa vượt định mức tiêu hao do doanh nghiệp xây dựng, thông báo cho cơ quan thuế và giá trị thực tế xuất kho;

(2) Sửa phần chi phí quảng cáo, khuyến mại, tiếp thị, hoa hồng môi giới, tiếp tân, khánh tiết, hỗ trợ tiếp thị, hội nghị, hỗ trợ phí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

(3) Quy định chi tiết về các khoản tài trợ và bổ sung thêm phần trích nộp quỹ hưu trí tự nguyện hoặc quỹ có tính chất an sinh xã hội, mua bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động vượt mức và các khoản chi của hoạt động kinh doanh.

Như vậy, các khoản chi nêu trên sẽ không được khấu trừ khi tính thuế thu nhập của doanh nghiệp.

Đánh giá chung

Luật thuế thu nhập doanh nghiệp  sửa đổi đã bổ sung gần như đầy đủ các vấn đề cần sửa đổi bổ sung đối với việc đánh thuế thu nhập cho doanh nghiệp. Việc tính thuế cần phải đầy đủ, phù hợp và chặt chẽ để đảm bảo hoạt động của các doanh nghiệp, cũng như đảm bảo cân đối nguồn ngân sách nhà nước. Giúp các doanh nghiệp có điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất, kinh doanh cũng như khuyến khích các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào thị trường Việt Nam.

Việc quy định cụ thể các trường hợp miễn, giảm thuế để không đánh đồng tất cả các doanh nghiệp kinh doanh sẽ khuyến khích nhà đầu tư đầu tư vào những lĩnh vực được ưu đãi, miễn thuế. Làm cho việc phát triển kinh tế được cân bằng, phù hợp với thực tế và chính sách được hoạch định của các nhà quản lý.

Việc quy định các mức thuế khác nhau cho các đối tượng doanh nghiệp khác nhau là một chính sách phù hợp với thực tiễn. Tại nhiều quốc gia trên thế giới thì chính sách này đã được áp dụng, ngay cả trong khu vực Đông Nam Á thì cũng có Thái Lan, Indonesia,.. áp dụng chính sách hỗ trợ về thuế cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Việc giảm thuế sẽ làm tăng nguồn vốn của doanh nghiệp giúp các doanh nghiệp có thể đầu tư vào hoạt động sản xuất kinh doanh tốt hơn.

Đánh giá về những sửa đổi của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar