Trang chủ Đầu tư nước ngoài

Đầu tư nước ngoài

Chuyên mục đầu tư nước ngoài bao gồm các thông tin về luật đầu tư 2014, hướng dẫn các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư cho các thương nhân nước ngoài khi muốn đầu tư kinh doanh tại Việt Nam.