Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ

Quyền sở hữu trí tuệ là một trong những quyền quan trọng của cá nhân, tổ chức, cơ quan đối với tài sản trí tuệ mà mình tạo lập lên. Trong đó, các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: Quyền tác giả và quyền liên quan đến tác giả, quyền sở hữu công nghiệp và quyền đối với giống cây trồng vật nuôi.

Các quyền này chỉ được bảo vệ một cách vững chắc và đầy đủ nhất khi được đăng ký với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về đăng ký sở hữu trí tuệ. Việc đăng ký này được cá nhân, cơ quan, tổ chức trực tiếp thực hiện các thủ tục đăng ký hoặc thông qua một đơn vị dịch vụ đại diện quyền sở hữu trí tuệ để thực hiện việc đăng ký.

Đăng ký sở hữu trí tuệ

Với kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực tư vấn Luật Sở hữu trí tuệ và đội ngũ chuyên viên tư vấn uy tín, giàu kinh nghiệm – Luật Việt Tín xin cung cấp cho quý khách những nội dung thông tin cần thiết liên quan đến dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ.

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ là gì?

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ là việc cá nhân, cơ quan, tổ chức sở hữu tài sản trí tuệ thuê một đơn vị dịch vụ thay mình thực hiện việc đăng ký tài sản trí tuệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm bảo vệ một cách đầy đủ và toàn vẹn nhất tài sản trí tuệ của mình.

Đối với đơn vị cung cấp dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ thì phải là đơn vị đáp ứng đủ các điều kiện về việc kinh doanh ngành nghề đại diện sở hữu trí tuệ về chứng chỉ hành nghề.

Nội dung của dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ bao gồm 3 nội dung chính

  • Thứ nhất là tư vấn cá vấn đề liên quan đến việc xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản của mình.
  • Thứ hai là đại diện cho cá nhân, tổ chức, cơ quan sở hữu tài sản trí tuệ thực hiện việc xác lập và đảm bảo thực thi quyền sở hữu trí tuệ tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  • Thứ ba là các nội dung dịch vụ liên quan đến thủ tục xác lập và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đối với tài sản trí tuệ.

Dịch vụ đại diện đăng ký sở hữu trí tuệ của Luật Việt Tín

Đối với nhãn hiệu hàng hoá

– Thực hiện việc phân nhóm nhãn hiệu hàng hóa dự kiến đăng ký và tiến hành việc tra cứu, đánh giá khả năng đăng ký đối với nhãn hiệu. Trường hợp, nhãn hiệu hàng hóa mà quý khách dự định đăng ký gây trùng với nhãn hiệu đã đăng ký Luật Việt Tín sẽ tư vấn cho khách hàng thực hiện việc điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin để nâng cao khả năng đăng ký nhãn hiệu.

– Tư vấn giúp khách hàng các thủ tục, giải pháp pháp lý cũng như hướng dẫn khách hàng sử dụng nhãn hiệu một cách hiệu quả, đúng quy định của pháp luât

– Soạn thảo Hồ sơ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa giúp khách hàng.

– Đại diện cá nhân, cơ quan, tổ chức sở hữu tài sản trí tuệ thực hiện thủ tục đăng ký nhãn hiệu tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cũng như trực tiếp thay mặt khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến thủ tục đăng ký quyền sở hữu trí tuệ.

Chi tiết xem thêm bài viết quy trình đăng ký nhãn hiệu !

Đối với Sáng chế/giải pháp hữu ích

– Tiến hành việc tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ đối với sáng chế/giải pháp hữu ích của khách hàng.

– Thực hiện việc soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị tài liệu đăng ký sáng chế/giải pháp hữu ích cho khách hàng.

– Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục xin cấp bằng độc quyền sáng chế và giải pháp hữu ích và trực tiếp xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh đối với quá trình đăng ký.

– Tư vấn cho khách hàng các vấn đề pháp lý liên quan đến việc sử dụng bằng đốc quyền sáng chế/giải pháp hữu ích cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

Xem thêm thông tin chi tiết tại bài viết đăng ký sáng chế!

Đối với kiểu dáng công nghiệp

– Hỗ trợ khách hàng trong việc tra cứu và đánh giá khả năng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với kiểu dáng công nghiệp.

– Thực hiện việc soạn thảo hồ sơ, chuẩn bị các tài liệu, giấy tờ cần thiết để thực hiện việc đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp trên cơ sở các hồ sơ, tài liệu, thông tin mà khách hàng cung cấp.

– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký đối với kiểu dáng công nghiệp. Xử lý các vấn đề phát sinh từ việc thực hiện thủ tục đăng ký kiểu dáng công nghiệp (nếu có).

– Tư vấn giúp khách hàng trong việc sử dụng kiểu dáng công nghiệp một cách phù hợp và hiệu quả đúng với các quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

Xem thêm đăng ký kiểu dáng công nghiệp!

Đối với bí mật kinh doanh

– Tư vấn các thủ tục pháp lý liên quan đến điều kiện đăng ký đối với bí mật kinh doanh theo quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các văn bản pháp luật chuyên ngành.

– Tư vấn việc đăng ký bí mật kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hỗ trợ việc soạn thảo Hồ sơ, chuẩn bị tài liệu cần thiết để khách hàng đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh.

– Thực hiện việc đại diện theo ủy quyền của khách hàng trong việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Thay mặt khách hàng tiếp nhận kết quả, thực hiện việc sửa đổi và bổ sung hồ sơ, liên hệ với chuyên viên thụ lý Hồ sơ để đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bí mật kinh doanh.

– Hỗ trợ khách hàng các vấn đề pháp lý phát sinh trong việc sử dụng bí mật kinh doanh cho phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam và pháp luật Quốc tế.

Xem thêm về đăng ký bí mật kinh doanh!

Đối với Bản quyền tác giả

– Tư vấn miễn phí cho khách hàng khả năng và phạm vi đăng ký bảo hộ đối với quyền tác giả, quyền liên quan;

– Giúp khách hàng kiểm tra tính hợp pháp của những giấy tờ, tài liệu mà khách hàng cung cấp; lập hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả nhanh chóng, đúng với quy định của pháp luật; Chuẩn bị các văn bản, tài liệu giấy tờ cần thiết.

– Thực hiện việc đăng ký quyền sở hữu trí tuệ đối với bản quyền tác giả, tư vấn giúp khách hàng những vấn đề pháp lý liên quan đến việc đăng ký bản quyền tác giả.

Xem thêm về đăng ký bản quyền tác giả

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận