Điểm mới của Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu

0
242
Điểm mới của Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu
Điểm mới của Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu

Từ ngày 1/11/2017 Nghị định 105/2017/NĐ –CP của Chính Phủ quy định về các hình thức và điều kiện kinh doanh rượu có hiệu lực. Nghị định này thay thế cho Nghị định 94/2012/NĐ-CP. Trong đó có một vài điểm đáng chú ý của quy định như sau:

Thứ nhất: Nghị định 105 đã được ra khái niệm thống nhất về hoạt động kinh doanh rượu là gì? Theo quy định tại Điều 1 của nghị định thì hoạt động kinh doanh rượu bao gồm Hoạt động sản xuất, nhập khẩu, phân phối, bán buôn, bán lẻ rượu; hoạt động bán rượu tiêu dùng tại chỗ.

Điểm mới của Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu
Điểm mới của Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu

Thứ hai, tại Điều 2 của nghị định đã quy định rõ luôn là đối với các trường hợp thực hiện hoạt động tạm nhập, tái xuất rượu thì không phải đáp ứng các quy định về kinh doanh.

Thứ ba, Nghị định đã nêu rõ kinh doanh rượu là ngành nghề kinh doanh có điều kiện trong hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam hiện nay, điều này là hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật đầu tư 2014.

Thứ tư, Nghị định 105 đã dành hẳn một chương để quy định về các điều kiện kinh doanh đối với từng loại hình kinh doanh rượu. Trong đó bao gồm các hoạt động kinh doanh như: sản xuất rượu công nghiệp, sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh, sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp có giấy phép sản xuất rượu công nghiệp để chế biến lại; kinh doanh phân phối rượu; kinh doanh bán buôn, bán lẻ rượu, đặc biệt là việc kinh doanh bán rượu tiêu dùng tại chỗ cũng phải đáp ứng được những điều kiện nhất định.

Trong đó điểm đáng lưu ý là trừ trường hợp kinh doanh bán lẻ rượu và bán rượu tiêu dùng tại chỗ có thể hoạt động kinh doanh theo hình thức hộ kinh doanh cá thể. Còn lại đều phải đăng ký kinh doanh hoạt động dưới hình thức doanh nghiệp. Và trường hợp sản xuất rượu thủ công để bán cho doanh nghiệp chế biến lại còn phải đăng ký với ủy ban nhân dân cấp xã.

-Thứ năm, là quy định về tiêu chuẩn chất lương sản phẩm. Theo quy định của nghị định 105,tất cả các sản phẩm rượu được sản xuất hoặc nhập khẩu đều phải thực hiện thủ tục công bố chất lượng sản phẩm. Trong đó đối với những sản phẩm rượu có quy chuẩn kỹ thuật thì phải làm thủ tục công bố hợp quy trước khi đưa lưu thông ra thị trường. Trường hợp rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật thì phải làm thủ tục công bố phù hợp. Quy định này hoàn toàn phù hợp với quy định của Luật an toàn thực phẩm và các văn bản hướng dẫn thi hành hiện nay.

– Thứ sáu: quy định về nhãn hàng hóa, nghị định đã nêu rõ các sản phẩm rượu để tiêu thụ trong nước và rượu nhập khẩu về đều phải được dán tem, nhãn đầy đủ theo quy định về nhãn hàng hóa, như nơi xuất xứ, thành phần, hạn sử dụng, khối lượng tịnh…….Trừ trường hợp là rượu sản xuất thủ công để bán cho các doanh nghiệp chế biến thì không cần đáp ứng quy định về nhãn hàng hóa.

– Thứ bảy, nghị định cũng đã quy định rõ các hành vi vi phạm quy định về hoạt động sản xuất kinh doanh rượu bao gồm như: kinh doanh rượu không có giấy phép hoặc không đúng theo nội dung giấy phép, kinh doanh rượu không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán rượu cho người dưới 18 tuổi và bán rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên qua mạng internet. Đây là nội dung chặt chẽ hơn so với nghị định cũ.

– Thứ tám, nghị định 105 đã dành hẳn một chương quy định về trách nhiệm của nhà nước trong việc quản lý hoạt động kinh doanh rượu.

Nghị định 105 mới tạo cơ hội cho những doanh nghiệp muốn tạo dựng thương hiệu bằng những sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng và chất lượng của sản phẩm tốt. Đồng thời cũng giảm bớt những  tiêu chí để xin cấp phép phân phối rượu tạo sự cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Điểm mới của Nghị định 105/2017/NĐ-CP quy định về kinh doanh rượu
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar