Doanh nghiệp cần biết gì về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

0
4

Trong một số trường hợp, đối với sự án nằm trong diện được pháp luật quy định, khi tiến hành sửa đổi những thông tin liên quan đến dự án cũng như chủ đầu tư, cần phải tiến hành thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy định đã được ban hành của Luật đầu tư năm 2014 và có hiệu lực từ tháng 7/2015. Tuy nhiên nhiều doanh nghiệp chưa có sự hiểu biết rạch ròi về điều luật này, nên kể cả trong quá trinh xin cấp giấy chứng nhận đầu tư, hay sửa đổi, cũng gặp không ít khó khăn.

Thủ tục hồ sơ điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, cũng được xét đến những loại hình dự án nhất định, liên quan đến những cơ quan cụ khác nhau sẽ có những thủ tục giấy tờ khác nhau, cũng như việc phân loại dự án để tiến hành thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ban đầu.

>> Tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Doanh nghiệp cần biết gì về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Xét theo quyết định chủ trương đầu tư

Trường hợp không phải cấp quyết định chủ trương đầu tư

Trong trường hợp này, chủ đầu tư sẽ phải chuẩn bị những hồ sơ sau:

– Văn bản yêu cầu được điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

– Bản báo cáo tình trạng dự án tính đến ngày nộp đơn đề nghị

– Quyết định về điều chỉnh giấy chứng nhận của chủ đầu tư

– Các giấy tờ tùy thân bản sao nếu chủ đầu tư là cá nhân, và là giấy chứng nhận thành lập nếu nhà đầu tư là tổ chức

– Giấy tờ tùy thân bản sao của người đại diện pháp luật cho doanh nghiệp đó

– Các thông tin về dự án đầu tư: chủ đầu tư, mục tiêu, quy mô và phương thức đầu tư, địa điểm, thời gian, lao động,….của dự án đó.

– Bản sao của một trong số giấy tờ: báo cáo tài chính, cam kết hỗ trợ tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư,…

– Đề xuất nhu cầu sử dụng mặt bằng, còn nếu không có đề nghị này thì phải nộp bản sao hợp đồng thuê mặt bằng chứng minh quyền sử dụng mảnh đất đó.

– Trình bày về sử dụng công nghệ đối với sự án đó

Sau khi hoàn tất đầy đủ những hồ sơ này, chủ đầu tư sẽ nộp lên cơ quan đăng ký đầu từ, tính từ thời điểm nộp hồ sơ hợp lệ đó, 10 ngày sau chủ đầu tư sẽ được điều chỉnh giấy đăng ký đầu tư. Còn nếu bị từ chối thì chủ đầu tư sẽ nhận được văn bản giải trình lý do của cơ quan.

Trường hợp phải cấp quyết định chủ trương đầu tư:

Những dự án nằm trong diện phải cấp quyết định chủ trương đầu tư, thì trước khi thực hiện việc điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, phải thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Nếu trường hợp dự án ban đầu không thuộc vào trường hợp phải cấp chủ trương đầu tư, nhưng sau khi chủ đầu tư đề xuất thay đổi, nó lại rơi vào trường hợp này, thì vẫn phải thực hiện thủ tục cấp quyết định chủ trương đầu tư.

Xét về các cơ quan có thẩm quyền cấp quyết định chủ trương đầu tư

Cơ quan cấp là UBND cấp tỉnh: trong trường hợp này hồ sơ cấp quyết định chủ trương đầu tư gồm:

– Văn bản đề nghị thực hiện dự án

– Các giấy tờ tùy thân bản sao nếu chủ đầu tư là cá nhân, và là giấy chứng nhận thành lập nếu nhà đầu tư là tổ chức

– Các thông tin về dự án đầu tư: chủ đầu tư, mục tiêu, quy mô và phương thức đầu tư, địa điểm, thời gian, lao động,….của dự án đó.

– Bản sao của một trong số giấy tờ: báo cáo tài chính, cam kết hỗ trợ tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của chủ đầu tư,…

– Đề xuất nhu cầu sử dụng mặt bằng, còn nếu không có đề nghị này thì phải nộp bản sao hợp đồng thuê mặt bằng chứng minh quyền sử dụng mảnh đất đó.

– Trình bày về sử dụng công nghệ đối với sự án đó

– Hợp đồng BCC – hợp đồng hợp tác kinh doanh, nếu dự án đầu tư theo hình thức này.

Cơ quan cấp là Thủ tướng chính phủ:

– Hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

– Các phương án về giải phóng mặt bằng, tái định cư ( nếu có)

– Đánh giá khái quát những ảnh hưởng đến môi trường và giải pháp

– Đánh giá khái quát về hiệu quả kinh tế, tác động của dự án

Cơ quan cấp là Quốc hội:

– Hồ sơ thực hiện quyết định chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh

– Các phương án về giải phóng mặt bằng, tái định cư ( nếu có)

– Đánh giá khái quát những ảnh hưởng đến môi trường và giải pháp

– Đánh giá khái quát về hiệu quả kinh tế, tác động của dự án

– Đề xuất chính sách và các cơ chế đặc thù (nếu có)

Quy trình điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư

Sau khi hoàn tất những thủ tục giấy tờ trên, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo quy trình được quy định rõ trong Luật đầu tư, nghị định số 118/2015. Theo đó quy trình này sẽ bao gồm các bước sau:

– Thực hiện thủ tục này thông qua việc tách giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với những gì đã đăng ký kinh doanh trên giấy chứng nhận đầu tư cũ. Mã số thuế sẽ đồng thời là số giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. nếu doanh nghiệp đã có giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì thực hiện thay đổi ngay trên đó.

– Thực hiên thủ tục điều chỉnh và cấp GCN ĐKĐT theo thủ tục đầu tư

– Đăng tải thông tin đăng ký doanh nghiệp lên cổng thông tin quốc gia

– Cấp lại dấu pháp nhân cho doanh nghiệp theo giấy đăng ký doanh nghiệp

– Đăng tải thông báo về mẫu dấu của doanh nghiệp

– Nếu doanh nghiệp bổ sung thêm ngành nghề, cần xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Đối với trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và điều chỉnh những nội dung có liên quan đến nhà đầu tư nước ngoài theo các hình thức khác nhau, thì sẽ có một quy trình riêng biệt để thực hiện thủ tục này.

Trên đây là những lưu ý cần thiết cho doanh nghiệp khi tiến hành điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, để đảm bảo cho quá trình kinh doanh của doanh nghiệp gặp nhiều thuận lợi và hoạt động đúng với pháp luật hiện hành.

Doanh nghiệp cần biết gì về thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar
wpDiscuz