Gia hạn và duy trì hiệu lực các văn bằng Sở hữu trí tuệ

0
644
Mẫu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Mẫu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Mẫu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu
Mẫu văn bằng bảo hộ nhãn hiệu

Không giống với Giấy chứng nhận đăng ký bản quyền tác giả có hiệu lực rất lâu thường là trên 50 năm và sau khi hết thời hạn này thì tác phẩm đó sẽ thuộc quyền sở hữu chung của xã hội mà không thuộc quyền sở hữu của riêng một cá nhân, tổ chức nào.

Các loại giấy chứng nhận quyền sở hữu công nghiệp chỉ có thời hạn nhất định và có thể gia hạn hoặc duy trì hiệu lực tùy thuộc vào đó là quyền Sở hữu công nghiệp nào. Các quyền Sở hữu công nghiệp bao gồm: Sáng chế ( bao gồm cả giải pháp hữu ích), Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ dẫn địa lý, Thiết kế bố trí mạch tích hợp.

Trong số các quyền sở hữu công nghiệp nêu trên thì có những loại có thể gia hạn hiệu lực của văn bằng bảo hộ, có trường hợp không thể gia hạn, và có trường hợp có hiệu lực vĩnh viễn. Thông qua bài viết này, Luật Việt Tín muốn làm rõ từng trường hợp để quý khách hàng có thêm kiến thức về các vấn đề này như sau:

1- Giấy chứng nhận đăng ký Sáng chế và Giải pháp hữu ích.

Đối với hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế là 20 năm kể ngày nộp đơn đăng ký sáng chế, còn giải pháp hữu ích là 15 năm. Hết thời hạn này thì văn bằng bảo hộ sẽ tư động chấm dứt hiệu lực.

Bởi quá trình nghiên cứu và ứng dụng công nghệ tiên tiến luôn luôn thay đổi, nên việc quy định này không chỉ ở Việt Nam mà còn được áp dụng ở đa số các quốc gia khác trên thế giới. Đây được coi là một quy định phù hợp để quyền sở hữu đối với sáng chế, giải pháp hữu ích thuộc sở hữu cộng đồng. Từ đó, có cơ sở để phát triển các giải pháp sáng chế mới.

Thực chất đây cũng là khoảng thời gian vừa đủ để chủ sở hữu hưởng lợi từ sáng chế, giải pháp hữu ích của mình. Bởi nhiều năm sau đó chúng sẽ không còn giá trị nữa.  Để duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích thì chủ sở hữu phải nộp phí duy trì theo từng năm.

Quy định này cũng có điểm thuận lợi cho các chủ đơn ở chỗ nếu như sáng chế còn giá trị khai thác thương mại đến đâu thì chủ sở hữu có quyền nộp phí duy trì đến thời điểm đó, mà không phải nộp phí duy trìn liền lúc cho 20 năm.

2- Bố trí mạch tích hợp.

Đối với bố trí thiết kế mạch tích hơp thì không thể gia hạn được mà hiệu lực của văn bằng bảo hộ này sẽ tự động chấm dứt vào ngày sớm nhất trong số những ngày sau:

  • Kết thúc 10 năm sử dụng, tính từ ngày nộp đơn;
  • Kết thúc 10 năm khai thác thương mại tại bất kỳ nơi nào trên Thế giới (được tính từ ngày người có quyền đăng ký nó hoặc nó đã được người có quyền cho người khác sử dụng);
  • Kết thúc 15 năm sử dụng, kể từ ngày thiết kế bố trí đó được tạo ra.

3- Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp

Đối với Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp thì có thời hạn là 10 năm kể từ ngày đăng ký và được gia hạn hai lần liên tiếp và mỗi lần là 5 năm. Vậy tổng thời gian được bảo hộ của Kiểu dáng công nghiệp là 20 năm.

Hồ sơ gia hạn Kiểu dáng công nghiệp:

  • Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp ( bản gốc)
  • Tờ khai đăng ký gia hạn  Giấy chứng nhận đăng ký kiểu dáng công nghiệp
  • Giấy ủy quyền ( nếu nộp đơn thông qua đại diện Sở hữu công nghiệp)

4- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

Đối với Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu thì có thời hạn sử dụng là 10 năm và được gia hạn nhiều lần liên tiếp. Mỗi lần gia hạn là 10 năm cho đến khi nào chủ sở hữu không muốn sử dụng nhãn hiệu đó nữa hoặc nộp đơn xin chấm dứt hiệu lực của văn bằng bảo hộ.

Hồ sơ gia hạn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu:

  • Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu ( bản gốc)
  • Tờ khai đăng ký gia hạn nhãn Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu
  • Giấy ủy quyền ( nếu nộp đơn thông qua Đại diện Sở hữu công nghiệp

5- Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý

Đối với Giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý thì không cần phải gia hạn hay duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ vì riêng đối với loại giấy chứng nhận này sẽ có giá trị vô thời hạn.

Tùy thuộc vào từng loại quyền sở hữu trí tuệ khác nhau mà có những quy định về điều kiện gia hạn và duy trì hiệu lực của văn bằng bảo hộ khác nhau. Các quy định này đều dựa trên thực tế về tính chất, cũng như giá trị thương mại và khả năng hữu ích của nó tồn tại trên thực tế để quy định.

Ví dụ như nếu chúng ta cứ bảo hộ vô thời hạn cho sáng chế thì sẽ không thể tạo điều kiện cho việc nghiên cứu phát triển những cải tiến mới, và như vậy thì khoa học, công nghệ sẽ không phát triển được.

Để tìm hiểu thêm về vấn đề duy trì và gia hạn văn bằng bảo hộ, cũng như đăng ký gia hạn văn bằng bảo hộ, quý khách hàng vui lòng liên hệ với Luật Việt Tín để được tư vấn thêm thông tin chi tiết.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here