Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân

Theo quy định của nhà nước, nhằm thống nhất quản lý và đưa việc hành nghề y, dược tư nhân vào hoạt động theo pháp luật nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe và tạo điều kiện thuận lợi cho việc khám chữa bệnh của nhân dân; thực hiện chính sách xã hội hóa và đa dạng hóa các loại hình dịch vụ y dược, các cá nhân muốn hành nghề y tư nhân phải có giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân.

Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y tư nhân
Một cơ sở y tế đang khám cho bệnh nhân

Căn cứ pháp lý

 • Nghị định 109/2016/NĐ-CP quy định cấp chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám, chữa bệnh
 • Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009

Điều kiện cấp giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân

 1. Người đứng đầu các cơ sở hành nghề khám chữa bệnh tư nhân phải có chứng chỉ hành nghề theo quy định của pháp luật.
 2. Các đối tượng quy định tại 41/2011/TT-BYT về điều kiện và lĩnh vực hoạt động đối với mỗi loại hình cơ sở- xem tại Công báo tiếng Việt. Mốt số ví dụ minh họa về điều kiện như dưới đây:

Bệnh viện

 1. Bệnh viện đa khoa phải có ít nhất 31 giường và diện tích sàn trung bình là 50-60 m2/giường.
 2. Bệnh viện chuyên khoa phải có ít  nhất 21 giường và diện tích sàn trung bình giống như trường hợp bệnh viện đa khoa.
 3. Các thiết bị y tế trang bị cho mỗi khoa của bệnh viện phải đáp ứng yêu cầu tối thiểu đối với bệnh viện các tuyến

Các phòng tư vấn chuyên khoa và đa khoa (gồm các phòng tư vấn nội khoa, các phòng tư vấn sức khỏe gia đình, các phòng tư vấn chuyên khoa và các phòng tư vấn qua điện thoại

 1. Trừ các phòng tư vấn qua điện thoại, tất cả các phòng khám phải có phòng tư vấn riêng biệt với diện tích ít nhất là 10 m2 cho mỗi loại dịch vụ y tế cung cấp.
 2. Phòng tư vấn kế hoạch hóa gia đình và phòng chuyên khoa sản phải có phòng lát gạch men cao 1.6 m hoặc hơn.
 3. Phòng khám phải có phòng mổ (ít nhất 10m2) và phòng cấp cứu (ít nhất 12m2)
 4. Phòng điều dưỡng và phục hồi phải có phòng riêng phù hợp với mỗi loại hình điều trị.
 5. Phòng chẩn đoán hình ảnh phải có giấy phép an toàn bức xạ do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp.
 6. Các phòng thí nghiệm phải có các thiết bị y tế và cơ sở hạ tầng theo quy định.
 7. Nhà hộ sinh phải có ít nhất 6 phòng diện tích khác nhau theo quy định tại Thông tư.
Quy định về xin giấy phép hành nghề y dược tư nhân
Quy định về xin giấy phép hành nghề y dược tư nhân

Cơ sở dịch vụ y tế

 1. Các cơ sở tiêm phòng, dịch vụ thay băng, dịch vụ  nha khoa, dịch vụ kính thuốc, dịch vụ chăm sóc y tế gia đình cần được trang bị  các thiết bị và diện tích phòng quy định như trên.
 2. Các cơ sở đưa bệnh nhân trong và ngoài nước phải có đội ngũ bác sĩ và các trang thiết bị, thuốc, phương tiện vận chuyển phù hợp.

A. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận:               

 1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề;
 2. Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề; bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
 3. Bản kê khai danh sách nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;
 4. Đối với bệnh viện, cơ sở khám chữa bệnh có vốn đầu tư nước ngoài, ngoài các điều kiện quy định tại các điểm 1,2 và 3 đề cập ở trên phải có Điều lệ tổ chức và hoạt động, phương án hoạt động ban đầu;
 5. Bản cam kết thực hiện đúng quy định của pháp luật về giá.

B. Hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề gồm:

 1. Đơn đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề;
 2. Bản sao hợp pháp Chứng chỉ hành nghề phù hợp với hình thức đăng ký hành nghề; bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân;
 3. Bản kê khai tổ chức nhân sự, trang thiết bị chuyên môn, cơ sở vật chất kỹ thuật;
 4. Bản báo cáo tình hình hoạt động trong 05 năm.

C. Trường hợp mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề:

Cơ sở mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề phải làm thủ tục đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. Hồ sơ đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề theo quy định tại hồ sơ cấp mới và phải có thêm giấy báo mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề có xác nhận của cơ quan công an cấp phường nơi cơ sở đó mất Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề.

Ảnh minh họa: cấp chứng chỉ hành nghề
Ảnh minh họa: cấp chứng chỉ hành nghề

Trình tự thủ tục xin cấp giấy chứng nhận hành nghề y tư nhân

 1. Người muốn cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề chuẩn bị hồ sơ theo quy định của pháp luật và gửi tới cơ quan có thẩm quyền (Vụ Y học cổ truyền – Bộ Y tế với các hình thức thuộc thẩm quyền của Bộ Y tế hoặc gửi tới Sở y tế với các hình thức khác).
 2. Khi nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải ghi giấy biên nhận
 3. Trường hợp cơ quan tiếp nhận hồ sơ nếu thấy hồ sơ đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản thông báo cho cơ sở đề nghị cấp, gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề để bổ sung hoặc hoàn chỉnh hồ sơ
 4. Sau 30 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên Phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu cơ quan tiếp nhận hồ sơ không có văn bản yêu cầu bổ sung thì phải cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
 5. Đối với trường hợp do Bộ Y tế cấp Giấy chứng nhận,  cần tổ chức đánh giá trực tiếp với sự tham gia của Sở Y tế tỉnh nơi doanh nghiệp dự định đặt cơ sở. Đối với các trường hợp do Sở Y tế cấp Giấy chứng nhận, đoàn thẩm định địa phương sẽ trực tiếp đánh giá cơ sở
 6. Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận thì phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
Ảnh minh họa: chứng chỉ cần thiết đối với hành nghề y tư nhân
Ảnh minh họa: chứng chỉ cần thiết đối với hành nghề y tư nhân

Lưu ý

 • Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề chỉ cấp cho cơ sở hành nghề, không cấp cho cá nhân.
 • Cơ sở hành nghề chỉ được hành nghề theo phạm vi chuyên môn và tại địa điểm quy định trong Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề. 
 • Bộ Y tế thành lập các Hội đồng tư vấn với sự tham gia của Tổng hội y, dược học Việt Nam, Hội Dược học Việt Nam, Hội Đông y Việt Nam, Hội Y học dự phòng Việt Nam  để xem xét và trình Bộ trưởng Bộ Y tế cấp hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề
 • Sở Y tế thành lập các Hội đồng tư vấn với sự tham gia của Hội Y học, Hội Dược học, Hội Đông y, Hội Y học dự phòng cấp tỉnh để xem xét và trình Giám đốc Sở Y tế cấp hoặc gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y, dược tư nhân
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận