Giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Theo quy định của Luật lao động, ngành nghề kinh doanh trung tâm giới thiệu việc làm là một ngành kinh doanh có điều kiện. Luật Việt Tín với  đội ngũ chuyên viên nhiều năm kinh nghiệm luôn sẵn sàng cung cấp cho quý khách những dịch vụ tốt nhất. Chúng tôi xin giới thiệu tới quý khách hàng điều kiện và thủ tục xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm.

Điều kiện để xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Muốn xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm bạn cần phải đáp ứng được những điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật với ngành nghề kinh doanh có điều kiện trước khi thành lập. Việt Tín với nhiều năm kinh nghiệm, chuyên cung cấp dịch vụ thành lập trung tâm giới thiệu việc làm sẽ cung cấp cho bạn một vài thông tin như sau:

Căn cứ theo Điều 3 Nghị định 196/2013/NĐ-CP Quy định thành lập và hoạt động của trung tâm dịch vụ việc làm thì bạn cần đáp ứng đủ điều kiện thành lập như sau:

 1. Phải phù hợp với quy hoạch mạng lưới Trung tâm dịch vụ việc làm do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.
 2. Phải có mục tiêu, nhiệm vụ, chức năng cụ thể.
 3. Trong trường hợp xây dựng trụ sở mới phải có trụ sở làm việc/ đề án quy hoạch cấp đất xây dựng trụ sở đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
 4. Cơ sở phải trang bị đầy đủ trang thiết bị, phương tiện làm việc để có thể thực hiện các hoạt động dịch vụ việc làm theo quy định tại Nghị định 196/2013/NĐ-CP; quy định của pháp luật về tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị, phương tiện làm việc của cơ quan và công chức, viên chức, người lao động.
 5. Cơ sở phải có tối thiểu 15 cán bộ có trình độ cao đẳng trở lên
 6. Đối với Trung tâm dịch vụ việc làm quy định tại Điểm b Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 Nghị định 196/2013/NĐ-CP  khi thành lập phải có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nơi Trung tâm giới thiệu việc làm đặt trụ sở chính.
 7. Kinh phí hoạt động thường xuyên do cơ quan có thẩm quyền thành lập bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Khi có thể đáp ứng đủ các điều kiện trên thị bạn cần chuẩn bị hồ sơ, tiến hành làm thủ tục theo trình tự. Thủ tục được quy định rõ trong nghị định số 55/2012/NĐ-CP  do Chính phủ ban hành ngày 28/6/2012 về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập.

Xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm
Xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Quy trình xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Trình tự gửi và tiếp nhận hồ sơ

 1. Cơ quan, tổ chức đề nghị thànhlập đơn vị sự nghiệp công lập gửi hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập 01 (một) bộ đến cơ quan, tổ chức thẩm định được quy định tại Điều 11 Nghị định này để thẩm định; đốì với các cơ quan có liên quan để phối hợp hoặc để biết thì chỉ ghi tên các cơ quan đó vào mục nơi nhận của công văn hoặc tờ trình đề nghị thành lập.
 2. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải lậpdanh mục hồ sơ theo dõi quá trình xử lý theo quy định.
 3. Hồ sơ gửi là văn bản chính được ký tên, đóng dấu của cơ quan, tổ chức đề nghị thành lập và các tài liệu khác có liên quan theo quy định tại Điều 8 Nghị định này.

Xử lý hồ sơ

 1. Cơ quan, tổ chức tiếp nhận hồ sơ theo chức năng, thẩm quyền của mình có trách nhiệm xử lý hồ sơ thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy chế làm việc của cơ quan để thẩm định và trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định của pháp luật.
 2. Đối với những vấn đề chưa rõ hoặc còn có ý kiến khác nhau thìcơ quan, tổ chức thẩm định yêu cầu cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập phải có văn bản giải trình bổ sung hoặc theo ủy quyền của người có thẩm quyền quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức họp với cơ quan trình đề án và các cơ quan có liên quan để làm rõ và báo cáo cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định.
 3. Cơ quan, tổ chức thẩm định chủ trì, phối hợp với cơ quan đề nghị thành lập đơn vị sự nghiệp công lập hoàn tất hồsơ và các thủ tục theo quy định để trình cơ quan hoặc người có thẩm quyềnquyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập.

Trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ (đúng thủ tục ), cơ quan, tổ chức thẩm định phải có văn bản thẩm định.

Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày cơ quan, tổ chức thẩm định có văn bản thẩm định, cơ quan hoặc người có thẩm quyền ra quyết định thành lập. Trường hợp cơ quan hoặc người có thẩm quyền không đồng ý việc thành lập thì thông báo bằng văn bản cho cơ quan trình đề nghị thành lập biết rõ lý do.

Hồ sơ xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm

Thứ nhất,về hồ sơ thẩm định:

 1. a) Đề án thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
 2. b) Văn bản đề nghị, tờ trình thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập, dự thảo quy chế tổ chức và hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập và các tài liệu khác có liên quan (giấy tờ đất đai, kinh phí, nguồn nhân lực);
 3. c) Ý kiến bằng văn bản của các cơ quan có liên quan về việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập;
 4. d) Báo cáo giải trình việc tiếp thu ý kiến của các cơ quan có liên quan.

Thứ hai, hồ sơ trình cơ quan hoặc người có thẩm quyền quyết định thành lập:

 1. a) Văn bản thẩm định, văn bản tham gia góp ý kiến của các cơ quan, tổ chức và các tài liệu khác có liên quan;
 2. b) Dự thảo quyết định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập đã được hoàn chỉnh về nội dung và thể thức.

Dịch vụ xin giấy phép của Luật Việt Tín

Tại Việt Tín, chúng tôi cung cấp dịch vụ xin giấy phép thành lập trung tâm giới thiệu việc làm. Thay vì phải vất vả tìm hiểu thủ tục, điều kiện thành lập tốn thời gian công sức thì bạn có thể liên hệ với chúng tôi để chúng tôi hỗ trợ bạn. Chuyên viên của Việt Tín sẽ thay bạn làm việc với cơ quan chức năng giúp bạn thành lập trung tâm giới thiệu việc làm nhanh chóng. Cụ thể, chúng tôi:

-Tư vấn về điều kiện thành lập trung tâm cung cấp dịch vụ lao động.

-Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thành lập doanh nghiệp hoạt động cung ứng lao động, thành lập trung tâm giới thiệu việc làm.

-Thay mặt khách hàng thực hiện thủ tục thành lập trung tâm giới thiệu việc làm.

Quý khách có nhu cầu thành lập trung tâm giới thiệu việc làm hãy liên hệ ngay với đường dây nóng của Luật Việt Tín theo địa chỉ sau để được tư vấn miễn phí và hỗ trợ chi tiết theo địa chỉ:

Hotline: 0945 292 808 / 0978 635 623

Email: luatviettin@gmail.com

Luật Việt Tín rất hân hạnh được hợp tác với quý khách!

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận