Hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa 2 cá nhân

0
602

Hiện tại tôi đang muốn góp vốn với bạn bè để kinh doanh dịch vụ; nên tôi muốn nhờ LS giúp đỡ về mẫu Hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa 2 cá nhân. xin cảm ơn.

Việc hợp tác của bạn có hướng tới thành lập một doanh nghiệp hay không? Trường hợp hướng tới thành lập doanh nghiệp thì khi đó các bạn sẽ là những thành viên sáng lập công ty TNHH hoặc cổ đông sáng lập với công ty cổ phần, quyền và nghĩa vụ của các bạn sẽ được giái quyết theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2005.

Trường hợp không hướng tới thành lập doanh nghiệp thì việc góp vốn của các bạn được coi là hợp đồng dân sự về nguyên tắc hợp đồng dân sự phải đảm bảo hình thức phải được lập thành hợp đồng nếu được công chứng của văn phòng công chứng thì càng tốt.

Về nội dung hợp đồng hai bạn phải thỏa thuận với nhau về số vốn mỗi người sẽ góp, ai là người sẽ quản lý số vốn đó? Hình thức góp vốn bằng tiền mặt hay tài sản? Thời hạn góp vốn và trách nhiệm của người rút vốn trước khi hết thời hạn theo quy định của Hợp đồng.

Để có một mẫu hợp đồng chung cho những trường hợp như này thì rất khó vì còn phụ thuộc vào các thông tin, nội dung hai bên thỏa thuận với nhau.

Chúc bạn thành công !

Hợp đồng góp vốn kinh doanh giữa 2 cá nhân
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar