Góp vốn thành lập công ty cổ phần

0
80
Hình ảnh góp vốn thành lập công ty cổ phần 1
Thủ tục góp vốn thành lập công ty cổ phần

Thủ tục Góp vốn thành lập công ty cổ phần theo luật doanh nghiệp mới

Khi tiến hành thành lập công ty cổ phần, các bạn không biết về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần như thế nào ? Vốn điều lệ công ty là gì ? Góp vốn bằng tài sản gì? Thời hạn góp vốn trong bao lâu? Cần số vốn là bao nhiêu để thành lập công ty cho phù hợp? Và có rất nhiều câu hỏi xung quanh vấn đề góp vốn với quy định trong luật doanh nghiệp hiện hành. Thật khó để giải đáp hết các câu hỏi của các bạn 1 cách cụ thể, nhưng với những thông tin dưới đây mong có thể cung cấp cho các bạn một cái nhìn tổng quan nhất. Mời quý bạn đọc tham khảo. 

Bài viết mới:

Thủ tục góp vốn thành lập công ty cổ phần

Hinh-anh-gop-von-thanh-lap-cong-ty-co-phan-1
Thủ tục góp vốn thành lập công ty cổ phần

Việc góp vốn thành lập công ty cổ phần là hành vi tạo dựng cơ sở vật chất để công ty có thể hoạt động, vì ngay cả khi công ty chưa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để hoạt động theo mục tiêu của các nhà đầu tư thì công ty đã cần phải có những khoản vốn nhất định để chuẩn bị cho quá trình hoạt động của công ty sau này.

Theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, góp vốn là việc đưa tài sản vào công ty để trở thành chủ sở hữu chung của công ty. Khi thành lập công ty cổ phần, phần vốn góp của các thành viên được ghi nhận thông qua biên bản góp vốn. Đây là chứng thực quan trọng trong thỏa thuận góp vốn khi thành lập công ty cổ phần

Vốn điều lệ và vốn pháp định của Công ty

Góp vốn điều lệ công ty cổ phần là tổng số tài sản do các thành viên hoặc cổ đông góp hoặc cam kết góp trong một thời hạn nhất định và được ghi vào điều lệ công ty. Pháp luật không quy định mức vốn điều lệ tối thiểu, hoặc mức vốn điều lệ công ty tối đa là bao nhiêu khi doanh nghiệp đăng ký ngành nghề kinh bình thường.

Vốn pháp định là mức vốn tối thiểu phải có theo quy định để có thể thành lập doanh nghiệp. Vốn pháp định áp dụng với doanh nghiệp đăng ký kinh doanh một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện, vì thế mỗi ngành nghề kinh doanh có điều kiện thì sẽ có quy định về vốn pháp định khác nhau.

Tài sản góp vốn điều lệ công ty cổ phần

  1. Các loại tài sản góp vốn theo quy định của pháp luật hiện hành có thể là “tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác ghi trong Điều lệ công ty do thành viên góp để tạo thành vốn công ty”.
  2. Căn cứ theo Luật Doanh Nghiệp, quyền sở hữu trí tuệ được sử dụng để góp vốn bao gồm quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống/ cây trồng và các quyền sở hữu trí tuệ khác theo quy định về sở hữu trí tuệ. Chỉ cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu hợp pháp đối với các quyền nói trên mới có quyền sử dụng các tài sản đó để góp vốn.

Thời hạn góp vốn

Hinh-anh-gop-von-thanh-lap-cong-ty-co-phan-2
Thời gian góp vốn thành lập công ty cổ phần

Các cổ đông phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua không quá 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, trừ trường hợp Điều lệ công ty hoặc hợp đồng đăng ký mua cổ phần quy định một thời hạn khác ngắn hơn. Hội đồng quản trị sẽ phải chịu trách nhiệm giám sát, đôn đốc thanh toán đủ và đúng hạn các cổ phần các cổ đông đã đăng ký mua.

Hình thức góp vốn: Khi góp vốn kinh doanh thì các doanh nghiệp cần phải góp vào tài khoản ngân hàng mà không được góp vốn bằng tiền mặt.

Dựa trên quy định của Luật Doanh Nghiệp thì cổ đông công ty cổ phần phải chuyển quyền sở hữu tài sản góp vốn cho công ty theo quy định sau đây:
a) Đối với tài sản có đăng ký quyền sở hữu hoặc có quyền sử dụng đất thì người góp vốn phải làm thủ tục chuyển quyền sở hữu tài sản đó hoặc quyền sử dụng đất cho công ty theo quy định

Lưu ý: Việc chuyển quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn này không phải chịu lệ phí trước bạ
b) Đối với tài sản không có đăng ký quyền sở hữu thì việc góp vốn phải được thực hiện bằng việc giao nhận tài sản góp vốn có xác nhận bằng biên bản giao nhận

Lưu ý: Biên bản giao nhận gồm: tên và địa chỉ trụ sở chính của công ty; họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân/ chứng minh nhân dân/Hộ chiếu… số quyết định thành lập hoặc đăng ký của người góp vốn; loại tài sản và số đơn vị tài sản góp vốn; tổng giá trị tài sản góp vốn và tỷ lệ của tổng giá trị tài sản đó trong vốn điều lệ của công ty; ngày giao nhận; chữ ký của người góp vốn hoặc đại diện theo ủy quyền của người góp vốn và người đại diện theo pháp luật của công ty;
c) Cổ phần hoặc phần vốn góp bằng tài sản không phải là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng chỉ được coi là thanh toán xong khi quyền sở hữu đối với tài sản góp vốn đã chuyển sang công ty.

Định giá tài sản góp vốn

  1. Tài sản góp vốn không phải thuộc Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng phải được các cổ đông sáng lập hoặc được tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá và được thể hiện thành Đồng Việt Nam.
  2. Tài sản góp vốn khi thành lập doanh nghiệp phải được các thành viên, cổ đông sáng lập định giá dựa trên nguyên tắc nhất trí hoặc có thể do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá.
  3. Trường hợp tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được đa số các cổ đông sáng lập chấp thuận.
  4. Trường hợp nếu tài sản góp vốn được định giá cao hơn giá trị thực tế tại thời điểm góp vốn thì người góp vốn, thành viên Hội đồng quản trị cùng liên đới góp thêm bằng số chênh lệch giữa giá trị được định giá và giá trị thực tế của tài sản góp vốn tại thời điểm kết thúc định giá; đồng thời, liên đới chịu trách nhiệm đối với thiệt hại do việc cố ý định giá tài sản góp vốn cao hơn giá trị thực tế.
  5. Tài sản góp vốn trong quá trình hoạt động do Hội đồng quản trị và người góp vốn thỏa thuận định giá hoặc do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Trường hợp được tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá thì giá trị tài sản góp vốn phải được chấp thuận theo giá đã thẩm định.

Bên trên là những thông tin cơ bản về hoạt động góp vốn thành lập công ty cổ phần. Nhưng trên thực tế muốn góp vốn thành lập còn gặp nhiều vấn đề bất cập, không hề dễ dàng. Nếu như bạn có bất cứ thắc mắc hay khó khăn cần được tư vấn hỗ trợ thì hãy liên lạc ngay với chúng tôi.

Góp vốn thành lập công ty cổ phần
5 (100%) 1 vote

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here