Hỏi: hồ sơ đăng ký kinh doanh gồm những giấy tờ gì ?

0
2298

Xin chào anh chị tư vấn !
Tình hình là em muốn tự lập hồ sơ đăng ký kinh doanh để nộp cho tiết kiệm, anh chị cho em hỏi hồ sơ đăng ký gồm những gì ạ ? em đang chuẩn bị đăng ký công ty cổ phần anh chị ạ !
Em xin cảm ơn Việt Tín ạ!

Điều 19 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định:

Hồ sơ đăng ký kinh doanh của công ty cổ phần gồm những giấy tờ như sau:

Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.
Nội dung giấy đề nghị đăng ký kinh doanh bao gồm các nội dung như sau:

 • Tên doanh nghiệp;
 • Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • số điện thoại, số fax, địa chỉ giao dịch thư điện tử (nếu có);
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ đối với công ty;
 • Số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần;
 • Họ, tên, chữ ký, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông sáng lập hoặc người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần.

Dự thảo Điều lệ công ty.
Nội dung Điều lệ công ty bao gồm những nội dung như sau:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện;
 • Ngành, nghề kinh doanh;
 • Vốn điều lệ; cách thức tăng và giảm vốn điều lệ;
 • Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch và các đặc điểm cơ bản khác của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần;
 • Số cổ phần của cổ đông sáng lập, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại đối với công ty cổ phần; Quyền và nghĩa vụ của cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Cơ cấu tổ chức quản lý;
 • Người đại diện theo pháp luật đối với công ty cổ phần;
 • Thể thức thông qua quyết định của công ty; nguyên tắc giải quyết tranh chấp nội bộ;
 • Căn cứ và phương pháp xác định thù lao, tiền lương và thưởng cho người quản lý và thành viên Ban kiểm soát hoặc Kiểm soát viên; Những trường hợp thành viên có thể yêu cầu công ty mua lại cổ phần đối với công ty cổ phần;
 • Nguyên tắc phân chia lợi nhuận sau thuế và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 • Các trường hợp giải thể, trình tự giải thể và thủ tục thanh lý tài sản công ty;
 • Thể thức sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật, của các cổ đông sáng lập, người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông sáng lập đối với công ty cổ phần; Các nội dung khác do thành viên, cổ đông thoả thuận nhưng không được trái với quy định của pháp luật.

Bạn xem thêm thông tin tại đây: https://viettinlaw.com/ho-so-dang-ky-kinh-doanh.html

Chúc bạn thành công !

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here