Hỏi: Quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần

0
24

toi dang so huu 1 so co phan cua cong ty cp det kim ha noi, hien nay toi ko con lam viec tai cong ty. sap toi cong ty dai hoi co dong thuong nien, nhung toi ko dc thong bao. Khi toi hoi thi cong ty co thong bao la so co phan cua toi da ban ma toi ko dc biet la ban cho ai va vao thoi gian nao. vay toi muon hoi cong ty lam nhu vay co dung ko va toi phai lam gi trong truong hop nay?

Xin chào bạn  !

Trước hết bạn có thể tham khảo qua lợi ích của cổ đông thiểu số và bạn đã chắc chắn tìm hiểu rõ thông tin về công ty cổ phần

Thứ hai : Bạn có thể xem thêm quyền cơ bản của cổ đông:

  • Quyền bỏ phiếu: Với số cổ phiếu tương ứng, cổ đông có thể bỏ phiếu hay thông qua đại diện do cổ đông uỷ quyền một cách hợp pháp để bỏ phiếu quyết định những vấn đề quan trọng trong hoạt động của công ty cổ phần như đường lối, chiến lược kinh doanh, phân phối lợi nhuận, tăng hoặc giảm vốn điều lệ….trong kỳ họp (hoặc lấy ý kiến bằng văn bản) đại hội đồng cổ đông. Những vấn đề phải do đại hội đồng cổ đông quyết định được quy định trong bản điều lệ của công ty;
  • Quyền nhận cổ tức từ lợi nhuận của công ty; nhận phần giá trị tài sản còn lại của công ty khi công ty giải thể hoặc phá sản. Tỷ lệ nhận tương ứng với tỷ lệ cổ phần của cổ đông. Khi công ty phá sản, giải thể, cổ đông chỉ có thể được nhận giá trị tài sản còn lại của công ty sau khi công ty đã thực hiện thanh toán các khoản nợ: nộp thuế, trả lương cho người lao động, trả nợ vay, trả nợ cho đối tác cung ứng hàng hóa, dịch vụ….. Nói một cách khác, quyền của cổ đông đối với tài sản của công ty cổ phần có thứ tự ưu tiên xếp sau các chủ nợ của công ty đó;
  • Quyền lựa chọn: lựa chọn mua thêm cổ phần của công ty khi công ty tăng vốn điều lệ, chuyển đổi cổ phần ưu đãi thành cổ phần thường;
  • Quyền chuyển nhượng cổ phần mình đang nắm giữ, một số cổ đông như cổ đông sáng lập… có thể bị hạn chế thực hiện quyền này bởi một số điều kiện.

Như vậy: trong trường hợp của bạn bạn có quyền chuyển nhượng chứ không phải người khác…

Bạn nên gặp ban giám đốc làm rõ vấn đề.

Hỏi: Quyền lợi của cổ đông trong công ty cổ phần
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here