Hỏi: Kết hợp kinh doanh dịch vụ có cần xin giấy phép đăng ký kinh doanh?

0
2

Cơ quan tôi là một đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, đã kết hợp kinh doanh dịch vụ nhằm tăng thu nhập cho cán bộ công chức, viên chức. Vậy có cần xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh? Nếu cơ quan không xin cấp giấy phép đăng ký kinh doanh thì có ảnh hưởng gì?

Theo luật định của Việt Nam thì các loại hình kinh doanh hoạt động như một hình thức doanh nghiệp mà không xin giấy phép là trái quy định của pháp luật, và kinh doanh những lĩnh vực không có trong bản đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp đó cũng là trái pháp luật, trường hợp cơ quan của bạn là cơ quan hành chính sự nghiệp do nhà nước quản lý , nếu các lĩnh vực kinh doanh của đơn vị bạn khác với chức năng chính của đơn vị thì nên làm các thủ tục thêm ngành nghề kinh doanh bạn ạ !

Hỏi: Kết hợp kinh doanh dịch vụ có cần xin giấy phép đăng ký kinh doanh?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận