Hỏi: Về việc cổ đông sáng lập chưa góp đủ vốn

Tôi là một cổ đông sáng lập, tuy nhiên tôi chưa góp đủ vốn, nay tôi nhận được thông báo của công ty yêu cầu nộp đủ vốn nếu không sẽ bị ti1`nh lãi phần vốn góp thiếu đồng thời khoảng vốn góp thiếu sẽ bị coi là khoảng nợ của tôi đối với công ty.
Cho tôi hỏi:
1. Chuyển từ vốn thiếu sang nợ cty vậy có đúng không? có điều luật nào qui định không?
2. Giờ tôi không muốn góp nữa, tôi sẽ thông báo đến cty bằng cách nào là đúng luật nhất.

Theo nghị định số: 102/2010/NĐ-CP Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì :

3. Thời hạn mà thành viên, chủ sở hữu công ty phải góp đủ số vốn đã cam kết vào vốn điều lệ quy định tại các khoản 1 và 2 Điều này không quá 36 tháng, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung, thay đổi thành viên.

4. Vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành. Số cổ phần đã phát hành là số cổ phần mà các cổ đông đã thanh toán đủ cho công ty. Tại thời điểm đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp, vốn điều lệ của công ty cổ phần là tổng giá trị mệnh giá các cổ phần do các cổ đông sáng lập và các cổ đông phổ thông khác đã đăng ký mua và được ghi trong Điều lệ công ty; số cổ phần này phải được thanh toán đủ trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Đó là câu trả lời cho bạn, còn việc bạn không muốn góp vốn nữa thì bạn có hai cách giải quyết như sau: chuyển số cổ phần đang bị thiếu sang cho cổ đông sáng lập khác của công ty, trường hợp không ai mua lại bạn có thể bán ra ngoài số cổ phiếu đó.

Chúc bạn thành công, bạn có thể gọi điện tới Việt Tín law để được tư vấn thêm nếu vẫn còn vướng mắc !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận