Hỏi: nếu đã thành lập cty TNHH một thành viên thì có được thành lập cty TNHH hai thành viên không?

0
3

Nếu cty TNHH một thành viên có số vốn điều lệ là 5 tỉ thì có được thành lập thêm cty TNHH hai thành viên không? Nếu được thành lập thì nguồn vốn này được sử dụng như thế nào?
Em xin cảm ơn.

Bạn hoàn toàn có thể thành lập được thêm công ty, vì luật doanh nghiệp không cấm giám đốc của tnhh một thành viên làm giám đốc hoặc góp vốn vào công ty khác, vốn điều lệ của bạn giữ nguyên, tùy bạn sử dụng.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: nếu đã thành lập cty TNHH một thành viên thì có được thành lập cty TNHH hai thành viên không?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận