Hỏi: quyền hạn chế khi bán lại cổ phần

0

Xin chào ban tư vấn !
Tôi là cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết của một Công ty Cổ phần về tư vấn thiết kế kiến trúc xây dựng. Xin hỏi, tôi muốn bán lại số cổ phần này cho cổ đông khác có được không?

Cảm ơn các anh chị Việt Tín !

  1. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 81 Luật Doanh nghiệp 2005 thì cổ phần ưu đãi biểu quyết là cổ phần có số phiếu biểu quyết nhiều hơn so với cổ phần phổ thông. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền giống như các cổ đông phổ thông khác, đồng thời còn có quyền biểu quyết về các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông với số phiếu biểu quyết cao hơn so với các cổ đông phổ thồn. Tuy nhiên, Khoản 3 Điều 81 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định hạn chế trong quyền chuyển nhượng cổ phần của cổ đông sở hữu cố phần ưu đãi biểu quyết như sau: “Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết không được chuyển nhượng cổ phần đó cho người khác”;
  2. Như vậy, theo quy định của Điều luật này, anh không được tự ý chuyển nhượng số cổ phần ưu đãi biểu quyết của mình cho cổ đông khác. Sở dĩ có quy định trên là vì các cổ đông trong công ty đã thỏa thuận dành những ưu đãi nhất định cho những người sở hữu cổ phần loại này, nếu anh không sở hữu nữa thì không được chuyển giao quyền ưu tiên này cho người khác mà phải chuyển lại cho công ty.

Chúc anh thành công !

Hỏi: quyền hạn chế khi bán lại cổ phần
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?