Hỏi: Công ty TNHH MTV có được nộp thuế theo hình thức thuế Khoán không?

0
58

Xin hỏi Hình thức thuế khoán có được áp dụng đối với công ty TNHH MTV không?

Hình thức thuế khoán chỉ áp dụng cho các hình thức kinh doanh không có sổ sách kế toán rõ ràng như hộ kinh doanh cá thể thôi bạn. Công ty thì phải đóng thuế môn bài và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Cảm ơn bạn đã chia sẻ thắc mắc của mình !

Hỏi: Công ty TNHH MTV có được nộp thuế theo hình thức thuế Khoán không?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận