Hỏi: về việc xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh

0
21

Công ty tôi là CTCP, hiện nay bị mất giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Xin hỏi thủ tục đăng ký xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như dưới đây đã đủ chưa? Nếu có thì cần thêm thủ tục gì? Tôi xin chân thành cảm ơn.

Điều 44 Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ quy định về thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh như sau:
1. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
a) Khi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp phải khai báo với cơ quan công an nơi mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh và thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng ba lần liên tiếp.
b) Sau 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:
  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.
2. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh trong trường hợp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh bị rách, nát, cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác.
Trong trường hợp này, doanh nghiệp gửi Giấy đề nghị nêu rõ lý do xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tới Phòng Đăng ký kinh doanh.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: về việc xin cấp lại giấy phép đăng ký kinh doanh
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận