Hỏi: cho e hỏi giảm vốn đối với công ty tnhh 1 thành viên

0
6

cho em hỏi đối với công ty tnhh 1 thành viên thì khi rút vốn ra khỏi công ty dưới hình thức khác có được coi la giảm vốn điều lệ hay không?
em xin cảm ơn a!

Công Ty TNHH một thành viên ( khoản 1 Điều 76 Luật Doanh Nghiệp 2005):

1. Không được giảm vốn điều lệ.

2. Được tăng vốn điều lệ bằng việc chủ sở hữu công ty đầu tư thêm hoặc huy động thêm vốn góp của người khác. Trường hợp huy động thêm vốn của người khác, công ty phải chuyển đổi thành Công ty TNHH 2 thành viên trở lên trong 15 ngày, kể từ ngày thành viên mới cam kết góp vốn vào công ty.

Căn cứ khoản 2 điều 40 Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì ”Không thực hiện việc đăng ký giảm vốn điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên.”

Như vậy bạn không được giảm vốn điều lệ dưới bất kì hình thức nào nhé !

Hỏi: cho e hỏi giảm vốn đối với công ty tnhh 1 thành viên
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận