Hỏi: bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài

0
5

Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, nay công ty chúng tôi muốn mở rộng sản xuất kinh doanh các chức năng như sau: Dịch vụ kỹ thuật tàu thuỷ; môi giới tàu mới, tàu đã qua sử dụng; quyền buôn bán trong nước bao gồm các sản phẩm: các thiết bị trên boong; neo, xích neo; vật liệu phủ boong, vật liệu chống cháy…Vậy công ty chúng tôi có được cấp phép hay không? Nếu không được thì vì sao?

Theo nội dung câu hỏi, chúng tôi thấy rằng có các ngành nghề sau được phép đăng ký sau khi công ty bạn đã thỏa mãn các điều kiện theo quy định pháp luật hiện hành:

a. Dịch vụ kĩ thuật tàu thủy: nếu dịch vụ này bao gồm “Dịch vụ sửa chữa tầu biển tại cảng là dịch vụ thực hiện các công việc sửa chữa và bảo dư­ỡng tầu biển khi tầu đỗ tại cảng”, các điều kiện cần phải thỏa mãn bao gồm (theo Điều 19-Nghị định 10/2001/NĐ-CP):

· Giám đốc doanh nghiệp có thời gian công tác tối thiểu 02 (hai) năm trực tiếp đảm nhiệm nghiệp vụ sửa chữa tầu biển;

· Có đủ phương tiện, thiết bị và nhân lực đáp ứng yêu cầu theo quy định của pháp luật.

b. Dịch vụ môi giới tàu mới, tàu đã qua sử dụng (môi giới mua bán): các điều kiện cần phải thỏa mãn bao gồm (theo Điều 15-Nghị định 10/2001/NĐ-CP)::

· Giám đốc doanh nghiệp có thời gian công tác tối thiểu 02 (hai) năm trực tiếp đảm nhiệm nghiệp vụ hàng hải;

· Nhân viên môi giới hàng hải tốt nghiệp Đại học Hàng hải hoặc Đại học Ngoại thương hoặc có thời gian thực hiện nghiệp vụ hàng hải tối thiểu 03 (ba) năm.

Đối với các ngành nghề khác, công ty của bạn có thể đăng ký hoạt động bình thường vì các ngành nghề đó không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện hay Danh mục lĩnh vực cấm đầu tư (ban hành kèm theo Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ).

Chúc bạn thành công !

Hỏi: bổ sung ngành nghề kinh doanh cho Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận