Hỏi: công ty hợp danh tiếp nhận thành viên mới cần có những thủ tục gì?

0
21

Công ty hợp danh tiếp nhận thành viên mới cần có những thủ tục gì?
Cảm ơn anh chị !

Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2005 quy định về việc tiếp nhận thành viên mới của công ty hợp danh như sau:

1. Công ty có thể tiếp nhận thêm thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn; việc tiếp nhận thành viên mới của công ty phải được Hội đồng thành viên chấp thuận.

2. Thành viên hợp danh hoặc thành viên góp vốn phải nộp đủ số vốn cam kết góp vào công ty trong thời hạn mười lăm ngày kể từ ngày được chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng thành viên quyết định thời hạn khác.

3. Thành viên hợp danh mới phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty, trừ trường hợp thành viên đó và các thành viên còn lại có thoả thuận khác.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: công ty hợp danh tiếp nhận thành viên mới cần có những thủ tục gì?
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here