Hỏi: anh (chị) giải thích dùm : tại sao 1 cá nhân không được quyền thành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân?

0
6

Xin cho hỏi tại sao 1 cá nhân không được thành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân?

Cảm ơn anh chị tư vấn !

Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và phải tự chịu trách nhiệm vô hạn trước các khoản nợ của công ty, như vậy nếu một cá nhân đã chịu trách nhiệm vô hạn rồi mà lại được thành lập nhiều doanh nghiệp khác nữa thì bản thân doanh nghiệp tư nhân không còn mang ý nghĩa “Chịu trách nhiệm vô hạn” nữa.

Trên đây là ý kiến của tôi !

Cảm ơn bạn đã chia sẻ !

Hỏi: anh (chị) giải thích dùm : tại sao 1 cá nhân không được quyền thành lập nhiều doanh nghiệp tư nhân?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận