Hỏi: điều kiện để được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa?

Công ty có vốn điều lệ đăng ký trong giấy phép kinh doanh là 4.710 triệu đồng, công ty đầu tư mở rộng và các cổ đông góp vốn thêm 7.000 triệu đồng đến thời điểm 31/12/2009. Công ty có số lao động bình quân trong năm không quá 300 người. Công ty có được xác định là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Cảm ơn anh chị luật sư !

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 Nghị định số 56/2009/NĐ-CP ngày 30/6/2009 của Chính phủ thì Doanh nghiệp nhỏ và vừa là Doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện sau:

Khu vực Công nghiệp và xây dựng:

  • Doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ trên 20 tỷ đồng đến 100 tỷ đồng và số lao động từ trên 200 người đến 300 người;
  • Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 20 tỷ đồng trở xuống và số lao động từ trên 10 người đến 200 người.

Khu vực Thương mại và dịch vụ:

  • Doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ trên 10 tỷ đồng đến 20 tỷ đồng và số lao động từ trên 50 người đến 100 người;
  • Doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp có tổng nguồn vốn từ 10 tỷ đồng trở xuống và số lao động từ trên 10 người đến 50 người).

Căn cứ các quy định trên thì Doanh nghiệp là Doanh nghiệp nhỏ và vừa.

 Chúc bạn thành công !

Subscribe
Nhận thông báo
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận