Hỏi: đứng tên chứng chỉ làm việc cho các doanh nghiệp

0
7

Nếu có chứng chỉ hành nghề kiểm toán, hay kế toán, có thể đứng tên làm việc bao nhiêu doanh nghiệp?
Cảm ơn anh chị !

Theo Khoản 4 Ðiều 5 của Nghị định 88/2006/NÐ-CP ngày 29/08/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh thì “Ðối với ngành, nghề kinh doanh quy định có chứng chỉ hành nghề, mỗi cá nhân chỉ được sử dụng chứng chỉ hành nghề để đăng ký kinh doanh ở một doanh nghiệp”.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: đứng tên chứng chỉ làm việc cho các doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận