Hỏi: xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

0
6

Xin cho hỏi Tôi bị mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, muốn cấp lại thì cần những thủ tục gì?
Cảm ơn !

Sau 30 ngày kể từ ngày thông báo, nếu doanh nghiệp không tìm được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đã mất thì đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho doanh nghiệp cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Hồ sơ đề nghị cấp lại gồm:

  • Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
  • Xác nhận của cơ quan công an về việc khai báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Giấy tờ của cơ quan báo, đài về việc nhận đăng thông báo mất Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tờ báo đã đăng thông báo này.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: xin cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận