Hỏi: sử dụng thặng dư vốn cổ phần để chia cổ tức cho cổ đông ?

0
17

Năm 2010, Công ty tôi có khoản thăng dư vốn cổ phần, là phần tiền còn dư lại khi phát hành thêm cổ phiếu. Nay muốn sử dụng phần thăng dư này để chia cổ tức cho cổ đông có đúng luật không?

Được phép chia khi ĐHCĐ nhất trí. Tuy nhiên, phải phù hợp với điều lệ công ty vì thông thường khoản này quy định trong điều lệ sau 3 năm nếu ko dùng thì mới được chia (or tăng vốn).

Chúc bạn thành công !

Hỏi: sử dụng thặng dư vốn cổ phần để chia cổ tức cho cổ đông ?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận