Hỏi: một người thành lập công ty được không ?

0
1

Xin anh chị cho tôi hỏi :
Tôi định thành lập công ty TNHH nhưng không muốn vận động thêm người góp vốn. Tôi có thể một mình thành lập công ty không? Nếu được thì công ty này có bị hạn chế gì không?

Cảm ơn anh chị !

Theo quy định tại Điều 63 Luật Doanh nghiệp 2005 thì anh có thể thành lập công ty TNHH một thành viên và anh là chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên đó.
Khác với doanh nghiệp tư nhân (cũng do một cá nhân làm chủ nhưng cá nhân đó phải tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp), chủ sở hữu công ty chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi số vốn điều lệ của công ty.
Ngoài việc không được quyền phát hành cổ phần, theo quy định tại Điều 66 Luật Doanh nghiệp, chủ sở hữu công ty công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên còn bị một số hạn chế như sau:

  • Chủ sở hữu công ty chỉ được quyền rút vốn bằng cách chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác; trường hợp rút một phần hoặc toàn bộ vốn đã góp ra khỏi công ty dưới hình thức khác thì phải liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty.
  • Công ty TNHH một thành viên không được giảm vốn điều lệ.
  • Trường hợp chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác, công ty phải đăng ký chuyển đổi thành công ty TNHH hai thành viên trở lên trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày chuyển nhượng.
  • Chủ sở hữu công ty không được rút lợi nhuận khi công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

Với các quy định trên anh hoàn toàn có thể thành lập công ty TNHH một thành viên do anh làm chủ sơ hữu. Nếu sau này anh muốn kết nạp thêm thành viên thì phải chuyển nhượng một phần vốn điều lệ cho tổ chức hoặc cá nhân khác và làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2005.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: một người thành lập công ty được không ?
Đánh giá bài viết