Hỏi: thành lập doanh nghiệp rồi nhưng chưa hoạt động

0
188

Tôi đã thành lập doanh nghiệp tháng 3/2013. Tôi chỉ vừa xin được giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh,tôi chưa tiến hành báo cáo thuế,đã có mã số thuế. Do một số nguyên nhân nên tôi không hoạt động từ đó đến giờ.Nay muốn hoạt động trở lại thì phải làm thủ tục gì?

Cảm ơn các luật sư !

Tại khoản 2 Điều 165 Luật doanh nghiệp năm 2005 quy định:

” 2. Doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và bị xoá tên trong sổ đăng ký kinh doanh trong các trường hợp sau đây:
a) Nội dung kê khai trong hồ sơ đăng ký kinh doanh là giả mạo;
b) Doanh nghiệp do những người bị cấm thành lập doanh nghiệp theo khoản 2 Điều 13 của Luật này thành lập;
c) Không đăng ký mã số thuế trong thời hạn một năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
d) Không hoạt động tại trụ sở đăng ký trong thời hạn sáu tháng liên tục, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc chứng nhận thay đổi trụ sở chính;
đ) Không báo cáo về hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp với cơ quan đăng ký kinh doanh trong mười hai tháng liên tục;
e) Ngừng hoạt động kinh doanh một năm liên tục mà không thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh;
g) Doanh nghiệp không gửi báo cáo theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 163 của Luật này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn ba tháng, kể từ ngày có yêu cầu bằng văn bản;
h) Kinh doanh ngành, nghề bị cấm.”

Vậy nếu muốn hoạt động trở lại bạn phải đến phòng đăng ký kinh doanh xin gia hạn, đăng ký lại thời gian hoạt đông. Vì theo như điểm d, đ khoản 2 điều 165 luật doanh nghiệp công ty bạn đã vi phạm và bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Về xử phạt đến thời điểm này công ty bạn nặng nhất là bị thu hồ Giấy phép đăng ký kinh doanh.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: thành lập doanh nghiệp rồi nhưng chưa hoạt động
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận