Hỏi: xin hỏi về loại hình đăng ký thành lập công ty

0
3

Công ty trách nhiệm hữu hạn (CTTNHH) 1 thành viên thì chịu trách nhiệm hữu hạn, còn doanh nghiệp tư nhân (DNTN) thì chịu trách nhiệm vô hạn. Vậy nhìn qua thì nếu 1 cá nhân muốn thành lập doanh nghiệp, anh ta cứ đăng ký loại hình CTTNHH để chỉ phải chịu trách nhiệm hữu hạn trong phần vốn góp , nếu có vỡ nợ cũng không cần phải lấy tài sản của cá nhân ra trả nợ, điều này rõ ràng có lợi hơn so với đăng ký thành lập loại hình doanh nghiệp tư nhân. Nếu thế thì tại sao tất cả mọi người không thành lập CTTNHH 1 thành viên hay nói cách khác tại sao vẫn tồn tại loại hình DNTN.

Ưu điểm của loại hình doanh nghiệp tư nhân –  Loại hình doanh nghiệp tư nhân dù vẫn còn tồn tại nhưng xu hướng thành lập công ty loại hình doanh nghiệp này giờ đã giảm. Mỗi loại hình doanh nghiệp có đặc trưng và lợi thế riêng và loại hình doanh nghiệp tư nhân cũng vậy. Bạn có thể căn cứ vào những đặc tính cơ bản tạo ra sự khác biệt bởi loại hình doanh nghiệp để thấy rõ điều này: Uy tín doanh nghiệp, khả năng huy động vốn, rủi ro đầu tư, tính phức tạp của thủ tục và các chi phí thành lập doanh nghiệp, tổ chức quản lý doanh nghiệp…

Theo luật doanh nghiệp, Doanh nghiệp tư nhân là doanh nghiệp do một cá nhân làm chủ và tự chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình về mọi hoạt động của doanh nghiệp. Chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp tư nhân là một cá nhân. Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân.

Như vậy, chủ doanh nghiệp tư nhân là đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp và có toàn quyền quyết định việc sử dụng lợi nhuận sau khi đã nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật. Chế độ trách nhiệm vô hạn của chủ doanh nghiệp tư nhân tạo sự tin tưởng cho đối tác, khách hàng và giúp cho doanh nghiệp ít chịu sự ràng buộc chặt chẽ bởi pháp luật như các loại hình doanh nghiệp khác. Tuy nhiên, do không có tư cách pháp nhân nên mức độ rủi ro của chủ doanh tư nhân cao.

Hỏi: xin hỏi về loại hình đăng ký thành lập công ty
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận