Hỏi: báo cáo hoạt động của chi nhánh công ty được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài

0
5

Em băn khoăn không biết có mẫu nào cho báo cáo của chi nhánh của công ty được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài tại Việt nam hay không? Nếu có thì theo văn bản pháp luật nào? Nếu không có thì cần nêu những nội dung gì?

Để làm một hồ sơ thay đổi địa điểm trụ sở chính của chi nhánh thì cần những giấy tờ, văn bản nào?

Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam năm 1996 hiện nay đã hết hiệu lực. Các DN thành lập theo luật này sẽ chuyển đổi cho phù hợp với LDN 2005. Bạn cần hướng dẫn về báo cáo của chi nhánh thì bạn phải nói rõ là báo cáo gì…

Hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở của chi nhánh tuân theo quy định tại Nghị định 43 năm 2010:

Điều 47. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thông báo chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

1. Khi thay đổi các nội dung đã đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện để được thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

2. Trường hợp chuyển trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện sang tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi chi nhánh, văn phòng đại diện đã đăng ký, doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến và Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi đặt trụ sở chi nhánh, văn phòng đại diện. Phòng đăng ký kinh doanh cấp tỉnh nơi chi nhánh, văn phòng đại diện dự định chuyển đến nhận thông báo và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện.

3. Khi chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động cho chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc nơi doanh nghiệp đã thông báo lập địa điểm kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh nhận Thông báo và làm thủ tục thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc xóa địa điểm kinh doanh trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.

Hỏi: báo cáo hoạt động của chi nhánh công ty được thành lập theo luật đầu tư nước ngoài
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận