Hỏi: quy định về chi nhánh Công ty

0
3

cty lem là cty tnhh 1 thành viên 100% vốn nước ngoài.
hiện tại có nhu cầu mở chi nhánh . Nếu Vốn của chi nhánh có thể lớn hơn vốn cty mẹ như vậy có đúng với phát luật không?
Anh vui lòng cho em biết quy định thủ tục mở chi nhánh.
Cảm ơn anh nhiều!

Bạn có thể tham khảo các VB sau:

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP về việc quy định chi tiết luật thương mại về văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Chính phủ ban hành.

Thông tư số 11/2006/TT-BTM về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: quy định về chi nhánh Công ty
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận