Hỏi: được thành lập chi nhánh 2 không?

0
4

Em gái tôi đứng tên chi nhánh kinh doanh của công ty mẹ, vậy em gái tôi có được phép lập thêm một chi nhánh khác không. Xin cảm ơn và mong hồi âm cho tôi !

Ý bạn chưa rõ, tôi có thể hiểu là: em gái của bạn làm giám đốc chi nhánh 1, vậy có được làm giám đốc chi nhánh nữa hay không? Tôi xin trả lời là hoàn toàn có thể được, luật không quy định về giám đốc chi nhánh phải làm một công ty.

Hoặc em gái bạn đã là giám đốc chi nhánh công ty, muốn thành lập chi nhánh phụ thuộc của chi nhánh? Xin đưa ra cho bạn một vài thông tin trong luật doanh nghiệp 2005 để bạn tham khảo như sau:

  • Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp;
  • Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp phụ thuộc vào trụ sở chính;
  • Hạch toán phụ thuộc;
  • Có tài sản không độc lập (có tư cách pháp nhân không đầy đủ);
  • Thẩm quyền quản lý, đại diện do trụ sở chính ủy quyền;

Như vậy chi nhánh của một công ty không thể khai sinh thêm một chi nhánh khác phụ thuộc vào chi nhánh đó !

Xem thêm: https://viettinlaw.com/thanh-lap-chi-nhanh-cong-ty.html

Chúc bạn thành công !

Hỏi: được thành lập chi nhánh 2 không?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận