Hỏi: vì sao các sản phẩm mỹ phẩm phải công bố lưu hành ?

0
4

Anh chị Topiclaw cho em hỏi : vì sao các sản phẩm mỹ phẩm nhập khẩu vào Việt Nam lại phải công bố lưu hành ạ ?

Xin cảm ơn anh chị !

Thông tư  Số:  06/2011/TT-BYT quy định việc quản lý các sản phẩm mỹ phẩm sản xuất trong nước, mỹ phẩm nhập khẩu để lưu thông trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam, bao gồm:

công bố sản phẩm mỹ phẩm; hồ sơ thông tin sản phẩm; yêu cầu về an toàn sản phẩm; ghi nhãn mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm; xuất khẩu, nhập khẩu mỹ phẩm; lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng; kiểm tra, thanh tra và xử lý vi phạm; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sản xuất, buôn bán, nhập khẩu mỹ phẩm và quyền của người tiêu dùng.

Đây là hành vi bảo vệ người tiêu dùng trước các sản phẩm mỹ phẩm và thực phẩm nhập khẩu hay sản xuất trong nước bạn nhé, nếu không đạt tiêu chuẩn để lưu hành thì sản phẩm đó hoàn toàn không được bán trên thị trường.

Hỏi: vì sao các sản phẩm mỹ phẩm phải công bố lưu hành ?
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận