Hỏi: ngành nghề kinh doanh trong đăng ký kinh doanh

0
68

Trong đăng ký kinh doanh của công ty có mục:

Dịch vụ tư vấn nhà, đất, kinh doanh bất động sản, kinh doanh phát triển nhà.

Vậy bên cty đã đủ điều kiện để đi thuê văn phòng rồi cho thuê lại chưa? có văn bản hay thông tư nào mới về qui định, hướng dẫn mã ngành trong đăng ký kinh doanh không? Nếu bên thuế bảo chưa đủ điều kiện để đi thuê và cho thuê lại thì bên cty mình giải thích thế nào? tks luật sư nhiều.

Nếu mục “Kinh doanh bất động sản” đứng riêng rẽ trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì công ty bạn có quyền thực hiện việc thuê và cho thuê lại văn phòng căn cứ theo Điều 4.2, Luật Kinh doanh bất động sản: “Kinh doanh bất động sản là việc bỏ vốn đầu tư tạo lập, mua, nhận chuyển nhượng, thuê, thuê mua bất động sản để bán, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, cho thuê mua nhằm mục đích sinh lợi.”

Nhưng, nếu trong Giấy đăng ký ghi “Dịch vụ tư vấn nhà, đất, kinh doanh bất động sản, kinh doanh phát triển nhà” trong cùng 1 mục, bên cơ quan thuế có thể hiểu rằng, công ty bạn có ngành nghề Dịch vụ tư vấn kinh doanh bất động sản, chứ không phải là kinh doanh bất động sản, căn cứ  theo Điều 4.3, Luật Kinh doanh bất động sản: “Kinh doanh dịch vụ bất động sản là các hoạt động hỗ trợ kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản, bao gồm các dịch vụ môi giới bất động sản, định giá bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, tư vấn bất động sản, đấu giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản.”. Đây là một ngành hoàn toàn khác và không có quyền thực hiện việc thuê và cho thuê lại văn phòng.

Vì vậy, công ty bạn nên làm rõ chức năng, ngành nghề kinh doanh của mình.

Hỏi: ngành nghề kinh doanh trong đăng ký kinh doanh
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận