Hỏi: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài “Có được phép” bán các mặt hàng do mình sản xuất ra nước ngoài

4

Công ty có vốn đầu tư nước ngoài, hiện đã được cấp giấy phép đầu tư với ngành nghề là “sản xuất Linh kiện máy vi tính”

Vậy làm ơn cho tôi hỏi: Công ty có được quyền xuất khẩu các mặt hàng do côngty sản xuất không hay công ty phải đăng ký điều chỉnh giấy phép đầu tư, đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh là “sản xuất và xuất khẩu Linh kiện máy vi tính”.

Chân thành cảm ơn Luật sư !

  1. Tại khoản 1 mục II thông tư 04/2007/TT-BTM ngày 04/04/2007.

Hướng dẫn hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, gia công, thanh lý hàng nhập khẩu và tiêu thụ sản phẩm của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư quy định rõ:

  • Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có quyền trực tiếp xuất khẩu hoặc uỷ thác xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất.
  • Đối với hàng hoá thuộc diện xuất khẩu theo giấy phép của Bộ Thương mại, hàng hoá xuất khẩu thuộc diện quản lý chuyên ngành, thủ tục xuất khẩu thực hiện theo quy định tại Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/01/2006.
  1. Tại Công văn số 7483/BCT-XNK ngày 16/08/2012 của Bộ Công Thương gửi Tổng Cục Hải quan về việc: một số vấn đề liên quan đến xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa của doanh nghiệp chế xuất có vốn đầu tư nước ngoài.

Nêu rõ: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (doanh nghiệp FDI), bao gồm doanh nghiệp chế xuất, được trực tiếp xuất khẩu hoặc ủy thác xuất khẩu sản phẩm do doanh nghiệp sản xuất, không phải đăng ký quyền xuất khẩu.

Chúc bạn thành công, nếu bạn vướng mắc thủ tục hồ sơ có thể liên hệ tới Việt Tín để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

Hỏi: doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài “Có được phép” bán các mặt hàng do mình sản xuất ra nước ngoài
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?