Hỏi: thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên

0
2

Khi công ty TNHH 2 thành viên trở lên thay đổi người đại diện theo pháp luật do chuyển nhượng vốn góp thì có phải làm thủ tục gì đối với các hợp đồng thế chấp vay vốn, hợp đồng tín dụng do người đại diện theo pháp luật cũ ký không (các hợp đồng cũ có còn hiệu lực không)

Khi ký kết hợp đồng thế chấp vay vốn, tín dụng… là ký với tư cách là pháp nhân, chứ không phải là cá nhân nên hợp đồng cũ vẫn có giá trị pháp lý, không cần phải làm thủ tục gì cả.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty TNHH 2 thành viên trở lên
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận