Hỏi: làm sao để xin vẫn giữ nguyên thuế khoán của năm trước

3

tôi là hộ kinh doanh cá thể, đang đóng thuế khoán.đầu năm nay tháng 01/2013 cơ quan thuế có điều chỉnh mức thuế của tôi tăng 25% so với năm 2012. tôi đã có ý kiến xin đóng mức thuế như năm 2012, vì kinh doanh khó khăn. nhưng cán bộ thuế không chấp nhận và áp thuế cho tôi lên 25%. có biên bản nộp thuế báo tăng 25%. nhưng tôi không đồng ý, vậy xin hỏi tôi phải làm thế nào để xin vẫn đóng được mức thuế như 2012.

Bạn làm một đơn đề nghị điều chỉnh lại thuế khoán cho cửa hàng của bạn, nếu cần thiết bạn có thể lấy sổ thu chi để làm căn cứ nộp đơn hoặc phải có bằng chứng gì đó, vì thuế khoán bản chất là lấy tháng ổn định nhất để áp thuế chung mà bạn.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: làm sao để xin vẫn giữ nguyên thuế khoán của năm trước
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?