Hỏi: hướng dẫn đăng ký ngành, nghề kinh doanh

0
89

Ông An dự định thành lập doanh nghiệp với các ngành nghề: Kinh doanh vàng, dịch vụ cầm đồ, kinh doanh vận tải đường bộ, đại lý bán vé máy bay, vé tàu hỏa, bán vé du lịch lữ hành. Ông An muốn biết việc đăng ký ngành, nghề kinh doanh được quy định như thế nào?

Ông An cũng muốn biết khi thành lập doanh nghiệp, người đăng ký kinh doanh có bắt buộc phải kinh doanh hết tất cả các lĩnh vực như trên hay có thể chỉ hoạt động một trong các ngành, nghề trên cho thời gian đầu?

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp thì: “Căn cứ vào Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam, người thành lập doanh nghiệp tự lựa chọn ngành nghề kinh doanh và ghi mã ngành, nghề kinh doanh vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh đối chiếu và ghi ngành, nghề kinh doanh, mã số ngành, nghề kinh doanh vào Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Việc đăng ký ngành, nghề được thực hiện theo mã ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/1/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành nội dung hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Lĩnh vực hoạt động của ngành nghề kinh doanh được quy định cụ thể tại Quyết định số 337/2007/QĐ-BKH ngày 10/4/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với ngành, nghề không được quy định tại Danh mục ngành nghề kinh tế Việt Nam, nhưng được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật chuyên ngành và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh .

Đối với ngành, nghề pháp luật chuyên ngành yêu cầu có chứng chỉ hành nghề thì đăng ký ngành, nghề theo lĩnh vực được phép hoạt động ghi trên chứng chỉ hành nghề và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Đối với ngành, nghề không có trong danh mục ngành, nghề kinh tế Việt Nam và chưa được quy định tại văn bản pháp luật chuyên ngành thì đăng ký theo yêu cầu và không ghi mã ngành trong Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh.

Trường hợp ông Dương Văn An khi lập hồ sơ cần ghi ngành, nghề cần đăng ký vào Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tương ứng mã ngành, nghề cấp 4 trong hệ thống ngành kinh tế Việt Nam ban hành theo Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg. Các ngành chi tiết hơn ngành, nghề cấp 4 thì doanh nghiệp ghi chi tiết ngay dưới ngành cấp 4 nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề cấp 4 đã chọn và doanh nghiệp chỉ được kinh doanh trong phạm vi ngành nghề chi tiết đã ghi. Các ngành, nghề mà ông An dự định kinh doanh được ghi như sau:

– Vận tải hành khách đường bộ khác (4932). Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933).

– Đại lý du lịch (7911); Đại lý điều hành tua du lịch (7912); Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch (7920); Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229), chi tiết: Đại lý bán vé máy bay.

– Sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết liên quan (3211); Buôn bán kim loại và quặng kim loại (4662), chi tiết: Buôn bán vàng, bạc và kim loại quý khác.

– Hoạt động cấp tín dụng khác (6492), chi tiết: Dịch vụ cầm đồ.

Hồ sơ, thủ tục đăng ký doanh nghiệp được quy định cụ thể cho từng loại hình doanh nghiệp. Ông cần tham khảo các Điều 19, Điều 20, Điều 21 Nghị định 43/2010/NĐ-CP.

Sau khi đăng ký doanh nghiệp, tùy theo từng thời điểm, điều kiện vốn, cung cầu thị trường, chiến lược kinh doanh… doanh nghiệp có thể lựa chọn, tập trung vào một vài ngành, nghề trong số ngành nghề đã đăng ký để kinh doanh có hiệu quả nhất.

Hỏi: hướng dẫn đăng ký ngành, nghề kinh doanh
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận