Hỏi: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

0
39

Công ty tôi là công ty 100% vốn nước ngoài và nằm ngoài khu công nghiệp. Trước đây thì sản phẩm của tôi sản xuất ra chủ yếu xuất bán cho sam sung. và có gia công cho công ty mẹ sản phẩm sạc pin điện thoại và giao hàng cho sam sung theo chỉ định của công ty mẹ. Hiện nay công ty sam sung có chuyển sang doanh nghiệp chế xuất.

Cho tôi hỏi, doanh nghiệp của tôi có được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thành doanh nghiệp chế xuất không? và thủ tục để chuyển đổi sẽ như thế nào?

Cảm ơn anh chị Luật sư !

Thủ tục Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với trường hợp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/7/2006):

Bước 1: Nhà đầu tư nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Bước 2: Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hồ sơ. Nếu hồ sơ đủ điều kiện thì chấp thuận và cấp Giấy CNĐT.
Buớc 3: Nhà đầu tư nộp lệ phớ tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; sau đó nhận kết quả tại Văn Phũng UBND tỉnh.

Thành phần hồ sơ, gồm:

 • Bản đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp Phụ lục I-15;
 • Bản sao Giấy phép đầu tư, Giấy phép đầu tư  điều chỉnh, Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư;
 • Dự thảo điều lệ doanh nghiệp; Danh sách thành viên đối với công ty TNHH có từ hai thành viên trở lên, Danh sách cổ đông đối với công ty cổ phần;
 • Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và tự chịu trách nhiệm);Văn bản xác nhận vốn pháp định (Đối với ngành nghề pháp luật quy định phải có vốn pháp định);
 • Văn bản xác nhận tư cách pháp lý (Bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác; bản sao Quyết định thành lập/Giấy CNĐKKD/hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; Văn bản uỷ quyền kèm bản sao Giấy chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện);
 • Số lượng bộ hồ sơ:  03 (bộ), trong đó có ít nhất 01 bộ gốc.

Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Bảng khai theo mẫu:

 • Phụ lục I-15: Bản đăng ký/đề nghị chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
 • Phụ lục I-8 : Danh sách thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên (nếu là Công ty trách nhiệm hữu hạn có hai thành viên trở lên);
 • Phụ lục I-9 : Danh sách cổ đông sáng lập Công ty cổ phần (nếu là Cụng ty cổ phần);
 • Phụ lục I-10 : Danh sách thành viên sáng lập Công ty hợp danh (nếu là Cụng ty hợp danh ).

Căn cứ pháp lý để giải quyết thủ tục hành chính:

 1. Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 2. Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
 3. Nghị định 108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006;
 4. Nghị định  101/2006/NĐ-CP ngày  21  tháng  9  năm 2006;
 5. Nghị định 139/2007/NĐ-CP ngày  05 tháng 9  năm 2007;
 6. Nghị định 88/2006/NĐ-CPngày 29  tháng  8  năm 2006;
 7. Quyết định số 1088/2006/QĐ-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
 8. Quyết định 83/2000/QĐ/BTC ngày 29/5/2000 của Bộ tài chính;
 9. Quyết định số 95/2001/QĐ/BTC ngày 01/10/2001 của Bộ tài chính.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận

avatar
wpDiscuz