Hỏi: quy định khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành đơn vị sự nghiệp

0
1

Xin hỏi anh chị luật sư văn bản pháp lý liên quan đến việc kế thừa trách nhiệm, nghĩa vụ trả nợ khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành đơn vị sự nghiệp ?
Xin cảm ơn !

Hiện nay pháp luật chưa quy định trực tiếp về vấn đề này, do đó từng loại cơ quan sẽ bị điều chỉnh theo luật chuyên ngành của mình. Trong đó bạn nên lưu ý là nghĩa vụ của doanh nghiệp vẫn sẽ bảo toàn, nếu có thì chỉ khác người thực hiện nghĩa vụ đó mà thôi.

Chúc bạn thành công !

Hỏi: quy định khi chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước thành đơn vị sự nghiệp
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận