Hỏi: về Cty TNHH sau khi liên doanh

0
5

Cau hoi cua em nhu sau:
Cty TNHH sau khi Lien Doanh thi co hoat dong doc lap duoc khong va co the tam ngung hoat dong duoc khong? em xin cam on!

Thứ nhất: công ty tnhh liên doanh là pháp nhân chung nên không thể hoạt động độc lập được. Công ty liên doanh có thể được ngừng hoạt động kinh doanh.

Chúc bạn thành công!

Hỏi: về Cty TNHH sau khi liên doanh
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận