Hỏi: thắc mắc về tăng vốn điều lệ

Công ty tôi thành lập được 2 năm vốn điều lệ khi đăng ký là 1 tỷ nhưng đến nay đã nộp xong. Vừa qua do nhu cầu hoạt động của Công ty tôi đã đăng ký tăng vốn điều lệ lên 1,9 tỷ (vẫn ở bậc 4). Vậy cho tôi hỏi vốn điều lệ tôi đăng ký tăng thêm ở trên sẽ phải nộp vào trong thời gian bao lâu?

Theo quy định của luật doanh nghiệp 2005 khi thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh doanh nghiệp bạn phải tiến hành thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh, tăng vốn điều lệ. Luật cũng quy định các thành viên/cổ đông của công ty TNHH/Công ty Cổ phần phải chịu trách nhiệm trong phạm vi vốn đã góp hoặc cam kết góp vốn vào công ty.

Như vậy khi tăng vốn điều lệ, nếu hết thời gian cam kết góp vốn mà các thành viên/cổ đông không thực hiện nghĩa vụ góp vốn thì họ sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các cam kết góp vốn trong công ty.

Chúc bạn thành công !

 

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận