Hỏi: chi phí bỏ ra trước khi có pháp nhân

Tôi được ủy quyền đứng ra thành lập công ty. Trong thời gian Công ty chưa có Giấy phép, tôi đã thuê 2 lao động làm một số công việc liên quan đến việc thành lập Công ty như làm thủ tục thành lập, nghiên cứu quy trình. Tôi đã ký hợp đồng và trả lương cho 2 lao động này, nội dung hợp đồng ghi rõ là liên quan đến việc thành lập công ty. Trong khi Công ty chưa thành lập, thì tôi phải kê khai thuế thu nhập cá nhân cho những lao động này không, và kê khai tại cơ quan nào? Chi phí lương trong trường hợp trên có được xem là Chi phí trước thành lập hợp lý, hợp lệ để Công ty tôi có thể phân bổ vào chi phí sau khi đã hoạt động không?(tối đa không quá 3 năm như quy định). Kính chào!

Theo quy định của Luật doanh nghiệp 2005 thì chi phí trước thành lập được các sáng lập viên công ty đồng thuận nhất trí thì được công nhận và DN khi được thành lập ra được ghi nhận các chi phí này để hạch toán vào chi phí và phân bổ dần vào chi phí được trừ của DN.

Thông tư số 123/2012/TT-BTC quy định các khoản chi liên quan đến hoạt động của DN , có đủ chứng từ, hoá đơn hợp pháp mà không vi phạm các ràng buộc về nội dung và mức chi thuộc danh mục 31 khoản tại khoản 2, điều 9 của TT này thì DN được tính vào chi phí.

Đối chiếu với các quy định trên, việc Bạn được uỷ quyền chi các khoản nêu trong thư hỏi và được hạch toán, ghi chép đầy đủ, có thủ tục bàn giao thanh toán (biên bản) được các đồng sáng lập DN nhất trí thì được tính vào mục chi phí trước thành lập DN và phân bổ không quá 3 năm kể từ khi DN được thành lập.

Với các khoản chi trả cho cá nhân, đương nhiên cũng phải thực hiện khấu trừ thuế TNCN. Trong trường hợp của Bạn thì ngay sau khi DN được thành lập, DN sẽ làm thủ tục đăng ký mã số thuế cá nhân để khai thuế cho cá nhân đối với cả thời gian trước khi thành lập DN. Lưu ý rằng thuế TNCN là loại thuế tính thao năm và tạm khấu trừ hàng tháng cho nên việc khai thuế, khấu trừ thuế của cá nhân có liên quan trực tiếp đến chi phí có được tính vào chi phí trước thành lập hay không.

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận