Hỏi: Hoàn tả tiền cho người mua nhà

0
29

Xin các Luật sư tư vấn giúp em trong trường hợp sau:
Công ty kinh doanh Bất động sản, xây dựng khu nhà ở để bán. Công ty có ký Hợp đồng Mua bán nhà với Bà B, Bà B đã thanh toán được 50% thì không thanh toán nữa. Công ty có gửi Thông báo yêu cầu thanh toán, nhưng Bà B không có phản hồi. Theo Hợp đồng Mua bán nhà thì Công ty có quyền thu lại nhà, thu 20%/tiền nhà và tính lãi.
Vậy cho em hỏi: Sau khi đã trừ các khoản 20% và tiền lãi, nếu số tiền còn lại mà Bà B đã thanh toán phải trả lại cho Bà B bằng cách nào? Công ty có cần làm văn bản để giữ lại số tiền còn lại nếu không liên lạc được với Bà B? có cần mở 1 tài khoàn Ngân hàng để gửi số tiền đó? Hay chỉ cần chuyển vào tài khoản của Bà B. Cơ sở pháp lý là gì?

Thứ nhất là bạn cứ làm theo đúng hợp đồng dân sự mà công ty đã ký kết với bà B, công ty không cần phải nhọc công làm gì cả, chỉ cần gửi thông báo tới bà B để tới lấy lại số tiền mà công ty hoàn trả, nếu sau thông báo mà bà B không tới lấy thì đó là chuyện của bà ta thôi, công ty có thể dùng tiền vào việc khác và khi nào bà ta tới lấy thì lấy.

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here