Hỏi: giám đốc công ty có phải ký HĐLĐ ?

Chào Việt Tín và các luật sư !
Anh chị cho em hỏi Giám đốc công ty (người đại diện trước pháp luật, không phải là chủ doanh nghiệp) có phải ký hợp đồng lao động (HĐLĐ) không? Khi nghỉ việc đúng quy định pháp luật thì giải quyết chế độ trợ cấp thôi việc như thế nào cho đúng pháp luật lao động?

Theo quy định của pháp luật, trường hợp giám đốc (hoặc tổng giám đốc) là người đại diện theo pháp luật nhưng không phải là chủ doanh nghiệp thì vẫn phải ký hợp đồng lao động (HĐLĐ). Tùy theo quy định tại điều lệ công ty mà người có thẩm quyền giao kết HĐLĐ với giám đốc (hoặc tổng giám đốc) là hội đồng thành viên đối với công ty TNHH hai thành viên trở lên và công ty hợp danh, hội đồng thành viên hoặc chủ tịch công ty đối với công ty TNHH một thành viên, hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần, hoặc chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân.

Trong trường hợp nghỉ việc đúng quy định của pháp luật lao động và thuộc trường hợp được hưởng trợ cấp thôi việc thì cách tính trợ cấp thôi việc đối với giám đốc (hoặc tổng giám đốc) cũng áp dụng giống như những người lao động khác. Cụ thể:

Tiền trợ cấp thôi việc = tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc x tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc x 1/2.

Trong đó:

– Tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc (tính theo năm) được xác định theo khoản 3, điều 14 nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9-5-2003 của Chính phủ, trừ thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12-12-2008 của Chính phủ.

Trường hợp tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc có tháng lẻ (kể cả trường hợp người lao động có thời gian làm việc tại doanh nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên nhưng tổng thời gian làm việc tại doanh nghiệp tính trợ cấp thôi việc dưới 12 tháng) thì được làm tròn như sau: từ đủ 1 tháng đến dưới 6 tháng làm tròn thành 1/2 năm; từ đủ 6 tháng đến dưới 12 tháng làm tròn thành 1 năm.

– Tiền lương làm căn cứ tính trợ cấp thôi việc là tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động, được tính bình quân của 6 tháng liền kề trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, gồm tiền công hoặc tiền lương cấp bậc, chức vụ, phụ cấp khu vực, phụ cấp chức vụ (nếu có).

Chúc bạn thành công !

guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận