Hỏi: xin được tư vấn về luật doanh nghiệp

0
27

Tôi là Giam đốc của công ty TNHH MTV Là người đại diên pháp luật, Trong quá trình hoạt động kinh doanh khá tốt
khi kinh doanh được, Chủ sở hữu không còn muốn Tôi làm Giam đốc nữa, lý do vì chủ sở hữu đã dùng tiền của công
ty chi tiêu vào việc cá nhân, mượn danh công ty vay tiền ngân hàng sử dụng vào việc kinh doanh gia đinh… Tôi đã
nhắc nhở, chủ sở hữu cho nghỉ việc.

khi mở công ty TNHH MTV Tôi giám đốc có đóng vào công ty 74,035,000 VNĐ ( bẩy mươi tư triệu không trăm ba mươi lăm ngàn đồng chẵn ).

khi mở công ty TNHH MTV Chủ sở hữu đóng vào công ty 10,468,000 VNĐ ( mười triệu bốn trăm sáu mươi tám ngàn đồng chẵn ).

  • 01 máy tính để bàn đã qua sử dụng;
  • 01 máy in A4 đã qua sử dung;
  • 01 máy tính sách tay đã qua sử dung.

vốn điều lệ của công ty là 1,000,000.000 VNĐ ( Một tỷ đồng ) như thực chất chỉ có những khoản đóng góp trên
sau 10 tháng hoạt động Tôi đã ký được 14 hợp đồng lớn, nhỏ tổng giá trị lên tới trên mười tỷ đồng,
số tiền công ty đã được đối tác ứng trước, thanh lý vài hợp đồng lên tới hơn 1,5 tỷ đồng
Nay tôi phải làm gì bây giờ khi chủ sở hữu chỉ thanh toán số tiền tôi đóng góp vào công ty
+ vậy các hợp đồng đã xong và hợp đồng còn chưa xong Tôi phải làm sao
giờ tôi rất mong các bạn giải đáp cho tôi cho tôi có hương đi đúng đắn
xin trân thành cảm ơn !

Trong luật doanh nghiệp thì nếu ĐIỀU LỆ CÔNG TY của các bạn không có quy định hoặc thỏa thuận khác thì lợi nhuận chia theo tỉ lệ bạn góp vốn vào công ty.

Như vậy bản điều lệ của bạn mà không có quy định chia đều hoặc hưởng theo năng lực và số % trích ra trên mỗi hợp đồng thì không có hướng giải quyết cho bạn !

Chúc bạn thành công !

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here