Hỏi: hai công ty có trụ sở chính trên cùng địa chỉ có được không

0
162

Xin anh chị cho em hỏi: hai công ty có cùng địa chỉ làm trụ sở chính có được không ạ ?
Cảm ơn anh chị !

Luật doanh nghiệp 2005 không cấm 2 công ty đăng ký trụ sở chính trên cùng 1 địa điểm, nhưng các thành viên công ty phải làm rõ ranh giới, trụ sở, trách nhiệm, tài sản giữa hai công ty, giám sát hoạt động của Giám đốc để tránh những giao dịch tư lợi có thể xảy ra khi một người đồng thời làm Giám đốc 2 công ty.

Hỏi: hai công ty có trụ sở chính trên cùng địa chỉ có được không
Đánh giá bài viết

Gửi Bình Luận