Hỏi: cháu muốn giải thể văn phòng đại diện

3

Công ty cháu có trụ sở đóng tại Hà nội và có văn phòng đại diện tại Q1 hồ chí minh, văn phòng này có chức năng là quảng cáo và tiếp thịẩn phẩm ( sản phẩm dịch vụ du lịch). Do hoạt động không hiệu quả bên cháu cho đóng văn phòng đại diện, vậy thủ tục giải thể văn phòng đại diện như thế nào, nộp hồ sơ ở nhũng đâu và có phải đăng ký lại giấy phép đăng ký kinh doanh tại trụ sở chính không vì trong giáy phép đăng ký kinh doanh có ghi tên văn phòng đại diện.
Mong Luật sư tư vấn giúp cháu?
Cháu xin cám ơn!

Hồ sơ giải thể văn phòng đại diện nộp tại Sở Kế hoạch Đầu tư gồm:

  1. Thông báo về việc giải thể chi nhánh hoặc VPĐD.
  2. Quyết định của Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Đại hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.
  3. Biên bản họp Hội đồng thành viên (nếu là công ty TNHH 2 thành viên trở lên), tất cả thành viên hợp danh (nếu là công ty Hợp danh), Hội đồng quản trị (nếu là công ty Cổ phần), chủ sở hữu công ty (nếu là công ty TNHH 1 thành viên) về việc giải thể chi nhánh-VPĐD của doanh nghiệp.
  4. Xác nhận không nợ thuế theo Quyết toán đã duyệt đến thời điểm giải thể chi nhánh, VPĐD (nếu trụ sở chi nhánh, VPĐD ở khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính của doanh nghiệp)
  5. Giấy chứng nhận đã nộp con dấu hoặc văn bản xác nhận chưa khắc dấu chi nhánh, VPĐD (đối với trường hợp chưa khắc dấu).
  6. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp.
  7. Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh, VPĐD.

Bạn có thể tham khảo thêm thông tin tại đây: https://viettinlaw.com/giai-the-van-phong-dai-dien.html hoặc liên hệ tới đường dây nóng của quý khách để được tư vấn thêm !

Hỏi: cháu muốn giải thể văn phòng đại diện
Đánh giá bài viết

Bạn cần tư vấn?