Hỏi: thủ tục giải thể công ty TNHH như thế nào?

0
55

Công ty em đang chuẩn bị làm thủ tục để giải thể. Từ khi thành lập đến nay chưa có bất kỳ hoạt động kinh tế nào phát sinh.

Vậy giờ làm thủ tục giải thể thế nào ạ? Em cần phải làm các thủ tục gì với cơ quan thuế? và trình tự thế nào?

Em xin chân thành cảm ơn các bác.

Theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2005 thì chủ sở hữu công ty TNHH có quyền quyết định việc giải thể doanh nghiệp.

Tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp quy định việc giải thể doanh nghiệp được thực hiện như sau:

1. Hội đồng thành viên thông qua quyết định giải thể doanh nghiệp. Quyết định giải thể doanh nghiệp phải được đăng ít nhất trên một tờ báo viết hoặc báo điện tử trong (03) ba số liên tiếp và phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

 • Tên, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp;
 • Lý do giải thể;
 • Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của doanh nghiệp; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
 • Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
 • Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.

Theo quy định tại khoản 3, Điều 40, Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thì: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc việc giải thể doanh nghiệp và thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp gửi hồ sơ giải thể doanh nghiệp đến cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc sở Kế hoạch và Đầu tư nơi doanh nghiệp đã đăng ký.

Hồ sơ giải thể doanh nghiệp bao gồm:

 • Quyết định giải thể;
 • Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo hiểm xã hội;
 • Danh sách người lao động hiện có và quyền lợi người lao động đã được giải quyết;
 • Giấy xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành các nghĩa vụ về thuế;
 • Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu;
 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
 • 03 số báo chứng minh về việc đã đăng quyết định giải thể.

Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan đăng ký kinh doanh xoá tên doanh nghiệp trong sổ đăng ký kinh doanh.

Hỏi: thủ tục giải thể công ty TNHH như thế nào?
Đánh giá bài viết

TƯ VẤN MIỄN PHÍ GỌI NGAY: 0945 292 808 – 0978 635 623

LUẬT VIỆT TÍN CỐ VẤN PHÁP LÝ TỐT NHẤT CỦA BẠN

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here